نوگرايي و بنيادگرايي در اسلام
ديرزماني است كه پژوهشگران حوزه خاورميانه و جهان اسلام، مباحثات اغلب پرتنشي را كه ميان خود مسلمانان درباب رابطه اسلام و سياست درگرفته، دنبال نموده اند.


استراتژي هاي ساختارشكني
استراتژيهاي ساختارشكني به مطالعه آثار اوليه ژاك دريدا ،فيلسوف برجسته فرانسوي مي پردازد كه براي اولين بار ساختارشكني را در دو حوزه گفتار و پديدار و نيز مطالعه آراي ادموند هوسرل و گراماتولوژي به كار گرفت.


انديشه ورزي هاي سياسي
انديشه ورزي هاي سياسي، برخي آثار مهم والتزر را گردهم آورده و بررسي گسترده اي از انديشه و نگاه او درباره مسائل سياسي معاصر پيش رو نهاده است. مايكل والتزر يكي از مشهورترين نظريه پردازان سياسي جهان است.


معرفت شناسي ديني
از مهمترين مسائلي كه مي‌توان در اين نوع معرفت‌شناسي مطرح كرد، مسألة «‌معرفت لازم و كافي در دين» است. در اين نوشتار، از دو منظر دربارة مسألة مزبور بحث مي‌شود.


اسلام پس از كمونيسم
اديب خالد دريافت هاي خود را از مطالعه اسلام و تاريخ شوروي به كار گرفته تا در تحليلي عميق نشان دهد كه چگونه حضور شوروي جوامع اسلامي را در آسياي ميانه دچار تحول نموده است.


ورود به بخش كتابشناسيبيشتر
 

 
اخلاق و سيره تاريخ و سيره علوم سياسي _ انديشه سياسي فلسفه علوم انساني كلام اسلامي معارف اسلامي و اقتصاد فلسفه و كلام فلسفه فقه و حقوق

ALI

چالش‌هاي اخلاقي در عصر اطلاعات؛ جستارهايي در اخلاق اطلاعات
اين كتاب در بردارنده ده فصل است. به جز فصل اول كه به قلم گردآورنده كتاب است نه فصل ديگر كتاب ترجمه مقالات مطرح در هر يك از موضوعات و مسايل مرتبط با حوزه اخلاق اطلاعات است.
محاضرات في السيره و الاخلاق
كتاب حاصل از دو بخش مجزا تشكيل شده است. در بخش اول به بحث درباره فضايل اهل بيت(ع) از نظر كتاب و سنت پرداخته شده و در اين زمينه گوشه‌هايي از
اخلاق فناوري اطلاعات
در اين كتاب، بايسته هاي اخلاقي در استفاده از فناوري اطلاعات با توجه به گستردگي آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. نويسنده، سعي دارد
جلوه هايي از اخلاق پيامبر(ص)
در كتاب حاضر كه تأليف يكي از نويسندگان اهل سنت است، به ترسيم سيماي اجتماعي و اخلاقي پيامبر اسلام پرداخته شده است. عنوان عربي كتاب«من اخلاق النبي(ص)» است كه نويسنده در سال 1967 شروع به تأليف آن نمود
جستاري در فلسفه اخلاق
در اين پژوهش با رويكردي تطبيقي معيارهاي ارزش و فعل اخلاقي در اسلام و مكاتب اخلاقي و فكري غرب با هم مقايسه و به برخي از ديدگاههاي اخلاقي در زمينه ملاك اخلاق و ارزش اخلاقي اشاره شده است.
ساختار گزاره‌هاي اخلاقي قرآن(رويكردي شناختي)
در اين اثر تحليلي از چيستي گزاره‌هاي اخلاقي قرآن كريم با رويكردي معنا ‌شناختي ارايه گرديده است. نگارنده، از دانش آموختگان دانشگاه امام صادق(ع) در رشته قرآن و حديث است
بيشتر
         
 
   
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما