منو
تبلیغات
آمار
احکام
راجع به بد حجابي در خيابانها وظيفه ما و علماء دين چيست ؟ اگر با امر به معروف جامعه اصلاح نشود تكليف چيست ؟
يكي ديگر از اين موارد اين است كه من به خوبي در خانه شناخته شده ام  ولي دختر عمه ها جلوي من حجاب خود را رعايت نمي كنند آيا من ديگر نبايستي بروم خانه آنها؟
باكساني كه به ائمه اطهار (عليهم السلام) بي احترامي مي كنند  چگونه بايد رفتار كرد ؟(مانند جُُُك ساختن از ائمه اطهار(عليهم السلام)؟
اگر بدانيم يا متوجه شويم كه در مجلس شادي كه در آن هستيم از مسكرات استفاده مي كنند اما قادر به ترك آن مجلس نيستيم چه بايد بكنيم و چه حكمي دارد؟
اگر بي توجهي از مديران اداره  ديده شود مثل بي توجهي نسبت به بيت المال وظيفه ما چيست ؟
در اين عصر كه همه با نامحرم ها رابطه شغلي و غيره دارند نگاه ها چه حكمي دارند؟
آيا عكاس و حتي كسي كه عكس را ظاهر مي كند و به بدن نامحرم نگاه مي كند محرم است يا نامحرم و چه حكمي دارد؟
اگر كسي به ما كه در خانه يعني حريم شخصي خود هستيم نگاه كند (نامحرم) بدون اينكه ما متوجه شويم ما چه حكمي داريم؟
آيا نگاه كردن به نامحرم در فيلم فقط به صورت و دست تا مچ اگر با آرايش باشد اشكال دارد؟
نگاه كردن به جوان مؤمن از روي علاقه به مؤمنين و بدون منظور چه حكمي دارد؟
آيا تماشاي مستقيم مسابقات كشتي ، فوتبال و ... اشكالي دارد؟
عكس گرفتن از عروس كه حجاب كاملي ندارد توسط شخص محرم و نيز چاپ اين عكس ها كه معلوم نيست توسط نامحرم چه حكمي دارد ؟
اگردرمجلس عروسي وارد محوطه ي زنان شوي وتوجه نكني وچشمتان به كسي بخورد چگونه است؟
آيا مادر ميتواند به تمام بدن از جمله عورت نگاه كند؟
اگر مرد نامحرمي مو ودستان دختر نامحرم را ببيند چه حكمي دارد كامل توضيح دهيد؟
آيا كساني كه هنوز به تكليف نرسيده اند اشكالي دارد به نامحرم نگاه كنند حتي اگر موهاي بدن او ريشه كرده باشد.
اگر انسان با نامحرمي در شرايطي قرار گيرد كه مثلا مجبور به ديدن موهاي او شود چه از شهوت چه بيرون از شهوت چه حكمي دارد ؟
اگر كسي از روي لذت به كسي ديگر نگاه كند چه حكمي دارد؟
نگاه كردن به دختري كه در هنگام انتخاب همسر كه هنوز ازدواج نكرده و به هم محرم نشده اند چه حكمي دارد؟
نگاه كردن به دختر جوان براي گزينش و انتخاب همسر در كوچه و خيابان و يا صحبت تلفني چه حكمي دارد؟
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...


تعداد بازديد اين صفحه: 244459
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما