منو
تبلیغات
آمار
خداشناسی
چرا ما با انا الحق فاصله داريم؟
چگونه مي توانم به عبوديت برسم؟
درباره خود شناسي است كه خود شناسي زمينه خدا شناسي است من به دنبال يك گمشده مي گردم نمي دانم چيست و در كجا واقع شده است خود را گم كرده ام و در زندگي دچار سر درگمي شده ام؟
مي گويند كسي كه خود را شناخت خدا را شناخته است به چه صورت است كه به ان حد برسد كه گفته شود خدا را شناخته؟ايا اين شناخت همان شناخت ظاهري است يا چيز ديگري هم هست؟
لطفا حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه   كه در مورد خداشناسي است و مشروط به خودشناسي است ، اين بحث خودشناسي براي ما نا مفهوم است توضيح دهيد و آيا بدون آن مي توان خدا را شناخت يا خير و اصلا خودشناسي مفصل چيست ؟
- چطوري مي شود خداوند را بهتر شناخت ؟
چه كار كنيم كه اعتقادات ما نسبت به خدا و امامان و پيامبران بيشتر شود؟
سالهاست كه خداوند يكتا را پرستش مي كنم البته كوركورانه. مدتي به دنبال جواب اين سوال كه خداي واقعي را چگونه بشناسم اين طرف و آن طرف رفتم ولي به نتيجه نرسيدم اگر بخواهم خداوند را بشناسم به گونه اي كه خود را هميشه در محضر او احساس كنم و از عبادتش لذت ببرم چه
براي  تحقيق در مورد خداشناسي چه منابع و مراجع موجود اعم از سايت ها و كتاب ها و ... به ما معرفي كنيد؟
بهترين راه رسيدن به معرفت خدا چيست؟
لطفاً راههاي عارف شدن را نشانم دهيد؟
هرچيزي كه دراين جهان هستي است مي گوييم آفريننده آن خداونداست،پس خداوندراچه كسي بوجودآورده است؟
قبل از اين كه انسان آفريده شود در دنيا چه بود و خدا چه مي كرد؟
چرا خدا بر هر كاري تواناست؟
1


تعداد بازديد اين صفحه: 130702
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما