منو
تبلیغات
آمار
توبه
كسي در زندگي، انسان بدي بوده وگناهان زيادي كرده وحق الناس كرده باشد كه چند روزديگر مي ميرد وتوبه كند آيا توبه اش مورد قبول است؟
اگر با پدر ومادر با صداي بلند صحبت كنيم و بعد پشيمان شويم يا معلم خود را بسيار اذيت كنيم و بعد توبه كنيم تكليف شخص چه ميشود؟
آيا كسي كه از گناهان گذشته خود پشيمان شده والان توبه كرده است ايا باز هم در ان دنيا عذاب مي بيند وبايد چكار كند؟
اگر كسي با خداي خويش عهدي ببندد (بدون صيغه) مثلا بگوييد براي بر آورده شدن فلان دعايم ديگر اين گناه را انجام ندهم و بعد از بر آورده شدن حاجتش به دلايلي آن گناه را مرتكب شود چه بايد بكند؟
اگر انساني از سر ناداني و حماقت دچار معصيت شود و بعد از مدتي به ناداني خود پي برده و از خداوند طلب آمرزش و توبه كند آيا خداوند او را خواهد بخشيد و گناهش از صفحه اعمالش پاك خواهد شد؟
 توبه چگونه مورد پذيرش از سوي خداوند متعال قرار ميگيرد؟
براي كاهش بار گناهانمان چه كنيم؟ امام علي «عليه السلام » شرايطي براي استغفار گفته اند كه فقط از عهده ي افرادي بسيار پرهيزگار بر مي آيد نه از عهده افرادي مثل ما كه نماز قضا دارند وفقط در ساعتي روزبه ياد خدا مي افتند و اورا مي خوانند و وقتي كه استغفار مي كند
آيا اگر كسي به حج واجب يا عمره برود گناهانش بخشيده ميشود؟
آداب  توبه واقعي چيست؟
اگر انساني بوسيله ديگري به اجبار گناه كند  توبه كرده باشد آيا گناه به حساب كدام طرف مي باشد و آيا توبه شخص با اينكه بارها بوسيله او شكسته شده قبول است؟ (لطفاً كاملاً توضيح داده شود)
لطفا شرايط توبه كردن را برايم بنويسيد؟
اگر ما اشتباهي كرديم راه برگشت آن چيست و ما بايد چه بكنيم؟
آيا كسي كه گناهان متعدد و بزرگي انجام داده و سپس توبه واقعي كرده با كسي كه مرتكب اين گناهان نشده، در آن دنيا فرقي نخواهد داشت ويكسان خواهند بود؟ و اگر با هم فرق دارند پس چرا خداوند مي گويد من توبه شما را مي پذيرم؟
آيا در توبه شخص گناهي كه مرتكب شده را فراموش مي كند يانه؟ واگر فراموش نكرد آيا دليل پذيرفته نشدن توبه است و آيا بعد از توبه مي توان انجام گناه را با حتي قسم خوردن انكار كرد؟ اگر قسم بخورد گناه كرده است يا نه؟
بعداز نمازهايم توبه مي كنم ولي احساس مي كنم توبه ام پذيرفته نمي شود بايد چه كار كنم يا چگونه توبه كنم كه هم گناهم را واقعاًترك كنم وهم توبه ام مورد قبول واقع گردد؟
اگر كسي گناهاني كرده باشد اما به خاطر نداشته باشد واكنون بخواهد جبران كند، چه بايد انجام دهد؟
اگر انسان چند بار در طول عمرش براي يك گناه يا چند گناه متفاوت توبه كند ولي باز هم همان گناه يا مانند آن را انجام دهد و توبه خود را بشكند آيا توبه مجدد او پذيرفته مي شود؟
اگر كسي به چند گناه كبيره آلوده شده باشد آيا راهي براي پاك كردن آنها وجود دارد؟ اگر دارد چگونه؟ و اگر نه چه بايد كرد كه از اعمال خود پشيمان است؟
اگر شخصي كه گناه كبيره را مرتكب شود اما پس از انجام آن متوجه عمل زشت خود شود و تصميم بگيرد  كه ديگر سراغ آن گناه نرود و توبه كند و هميشه از آن ندامت داشته باشد آيا خداوند توبه آن را قبول مي كند و هيچ مجازاتي در دنيا و آخرت براي آن در نظر نمي گيرد؟
آيا كسي كه در جواني خطاهاي زيادي كرده باشد و نمازش را نخوانده باشد و اين فرد در سن 30سالگي توبه كند آيا توبه اين فرد مورد قبول است يا نه؟ اين فرد خطاهايي مانند: قتل،دزدي،حرام خواري،زورگويي و... نكرده بلكه خطاي ايشان تفريح بوده؟
1 2


تعداد بازديد اين صفحه: 184358
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما