منو
تبلیغات
آمار
معاد جسمانی
همان طور كه مي دانيم معاد جسماني است (طبق آيه 51سوره يس)   حال ميخواستم بدانم نا خن ها ي ما كه هرروز رشد ميكنند وما آنها را ميگيريم ودور ميريزيم يا موهاي ما و...هنگام قيامت ومعاد چه سر نوشتي دارند وهنگام زنده شدن، مردگان به كدام صورت از دوره هاي زندگيشان ب
آيا در جهان آخرت يا حتي در برزخ ما مي توانيم افراد فاميل  خود را بشناسيم و يا با آنها درخواست ملاقات داشته باشيم يا حتي با پدر و مادر خود زندگي دوباره اي شروع كنيم ؟چگونه ؟توضيح دهيد؟
تجسم اعمال در قيامت چگونه است؟
آيا وقتي فردي به سبب گناهان خويش در جهنم برزخي مورد عذاب واقع مي شود از بدي هاي او كاسته مي شود يا خير؟ و آيا در مورد كافران، يهوديان، مسيحيان و مسلمانان يك جور است يا خير؟
در احاديث آمده كه عزرائيل فرشته اي زيبا است پس چرا وقتي در هنگام مردن به سراغ انسان مي آيد انسانها به جاي اينكه لبخند بزنند و بميرند با چهره اي متعجب با او روبرو مي شوند؟
1


تعداد بازديد اين صفحه: 98475
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما