درآمدی بر سبک بخشندگی درآمدی بر سبک بخشندگی در 464 صفحه به نگارش درآمده و شامل شش فصل است؛ عناوین فصل های این کتاب عبارتند از: -    فصل نخست: مفاهیم؛ -    فصل دوم: شرایط انفاق؛ -    فصل سوم: رتبه بندی نوع انفاق بر حسب نیازهای انسان؛ -    فصل چهارم: اصول و قواعد انفاق بر خود و بستگان؛ -    فصل پنجم: اصول و قواعد انفاق بر عموم نیازمندان؛ -    فصل ششم: آداب انفاق.
این اثر بیست‌وهفتمین عنوان از آثار مکتوب پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت و هجدهمین کتاب از آثار گروه اخلاقِ این پژوهشکده است که پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر کرده است. این کتاب که در صدد سامان‌بخشی به اصول، شرایط و آداب انفاق در اسلام است، با نگاهی نو و گسترده به این موضوع، می‌کوشد رفتارهای انفاقی پیروان اهل بیت(ع) را بهبود بخشد.

درآمدی بر سبک بخشندگی در 464 صفحه به نگارش درآمده و شامل شش فصل است؛ عناوین فصل های این کتاب عبارتند از:
-    فصل نخست: مفاهیم؛
-    فصل دوم: شرایط انفاق؛
-    فصل سوم: رتبه بندی نوع انفاق بر حسب نیازهای انسان؛
-    فصل چهارم: اصول و قواعد انفاق بر خود و بستگان؛
-    فصل پنجم: اصول و قواعد انفاق بر عموم نیازمندان؛
-    فصل ششم: آداب انفاق.
در معرفی پشت جلد این کتاب چنین آمده است: انفاق بجا، نیکو و سازنده، یکی از سنجه‌های مهم دین‌داری و از نشانه‌های سلامت و صلاح فرد و جامعة اسلامی است. برای این موضوع، رعایت اصول و قواعدی، سزاوار و بایسته است؛ از یک‌سو کمیّت انفاق باید با سلسله‌مراتب نیازهای انسان و نیز با روابط انسانی، اسلامی و ایمانی متناسب باشد، از سوی دیگر و هم‌زمان با آن، آداب انفاق باید رعایت گردد تا ضمن دوری از آفات، کیفیت آن نیز ارتقا یابد.

 
منبع: اخبار پژوهشکده اخلاق و معنویت
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده اخلاق و معنویت, آثار علمی پژوهشکده اخلاق و معنویت
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 234
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما