تفسیر راهنما
چهارشنبه 2 مرداد 1392 تفسیر راهنما
نسخه: 2

توليد كننده:
مرکز فرهنگ و معارف قرآن
توضيحات:
فراهم سازی زمینه برای تفسیر موضوعی قرآن
راهگشای تهیه کلید موضوعات ومفاهیم قرآن
ارائه نمایه های الفبایی موضوعی آیات قرآن
کتب سال 1372 جمهوری اسلامی ایران
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

تعداد بازديد اين صفحه: 3865
   
   
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما