.....

با اعلام پایبندی به مفاد اساس نامه کرسی های آزاداندیش و رعایت موارد زیر از هیأت علمی کرسی آزاداندیشی مدرسه / مرکز علمی درخواست نموده مجوز لازم را بر اساس نامه تشکیل کرسی های آزاداندیشی برای برگزاری صادر نماید.
1- رعایت ضوابط مندرج در ماده 5 اساس نامه کرسی ها
2- رعایت احترام و حرم اشخاص حقیقی و حقوقی و پرهیز از هرگونه تهمت و افترا
3- حفظ وحدت ملی و احترام به حقوق و کرامت مذاهب و قومیت ها
4- عدم استناد به مطالبی که انتشار آنها دارای منع قانونی است.
5- رعایت زمانبدی از پیش تعیین شده
6- همکاری با مسؤلین مدرسه / مرکز علمی در انجام فعالیت
7- همکاری در تأمین امنیت مدرسه / مرکز علمی و حفظ آرامش طلاب
8- حفظ اموال و رعایت محیط زیست مدرسه / مرکز علمی


توجه: خواهشمند است با انتخاب نوع کرسی آزاداندیشی فرم را به صورت کامل تکمیل نمایید.

::: سروش www.sapp.ir/korsi_esf

 ...  ... 

خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما