دفتر تلفن

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دفتر ریاست و روابط عمومی

 

معاونت منابع انسانی وپشتیبانی

 

 مرکز احیاء آثار اسلامی

میری

1127

رجایی

1123

عبدالعلیزاده

1153

بختیاری

1129

نوپور

1395

عالمی فرد

1152

میرخلیلی

2843

مفرح

1396

دشتکی

1154

حائری

1128

موسوی (جمعدار)

2838

 

عراقی

1414

دبیرخانه

1392

اداره همکاری های علمی و پژوهشی

اسفندیار

1131

ملاگلی

1362

نصرتی

2643

 

موسیوند

1314

میرزایی

1320

اداره امور هیئت علمی

شکاری

1282

عبدی پور

1419

معلم

1429

معمارپور

2777

 

ایران پور

1411

میهن دوست

1309

اداره کتابخانه ها و اسناد

علی آبادی

1416

صادقی دهنوی

1394

رحیمی

1271

هیئتی

1284

اخلی

1421

فتحی

1312

 

زمانی

1300

شمشیری

1297

گروه برنامهریزی و بودجه

فقیهی

1137

حسن پور

1409

پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی

شوپایی

1270

معصومی

1415

آل بویه

1374

هاشم زاده

1435

حججی

1407

بهروز

1375

عباسی

8152

 

ابراهیمی

1377

حیدر کریمی

2729

ادارة فناوری اطلاعات

علیپور

1389

شکوری

1138

پهلوانی قمی

1434

 

 

امینی قمی

1433

پژوهشکده فقه و حقوق

 

مختار زاده

1287

صرامی

1365

گروه مطالعات تمدنی

مختار زاده

2646

محمدی فرد

1107

بابایی

1140

پیرنظریان

1379

نادری

1364

موسوی

1138

علی میرعرب

1385

رسول نوروزی

1138

 

پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

 

اداره نشر

میراحمدی

1402

مرکز فرهنگ و معارف قرآن

انصاری

1170

اکبریان

1403

یوسفی مقدم

1121

شریعتی

1162

فلاح

1406

عابدی

1122

آقانژاد

1157

عصاری

1355

رشیدی

2822

پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت

مزینانی

1132

بختیاری زاده

1163

مطهری فر

1302

قنبری

1354

فرضی (پردیسان)

32136650

بنی حسن

1303

آزادی

1355

 

نورمحمدی

1306

 

معاونت پژوهش پژوهشگاه

گروه دانشنامه اهل بیت

یعقوب نژاد

1118

پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی

صفری فروشانی

2721

ضیایی دشتی

1119

ربانی

1174

خیرخواه

2729

گراوند

1333

شاهرخی

1176

 

صالحی امیری

1418

شریفی

1175

مجله فقه و حوزه

محمد کریمی

1410

سیدمحمود کریمی

2620

هاشم زاده

1435

گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

فتحی

1312

بابایی

2614

مجله آیینه پژوهش

محمدیان

1259

سعادت فر

2613

مهدوی راد

1432

رحیمی

1271

ترابی

2703

حسن زاده

1425

محمد کریمی

1410

 

جهانی پور

1397

مرکز اخلاق و تربیت

مجله نقد و نظر

یوسفی(حراست)

2704

علیزاده

1382

ناصری صدر

1386

 

مرادی

1383

جامه داران

1386

کارتکس و نگهبانان

دیبا

1412

 

کارتکس دفتر

1213

کمال الدین

1384

فصلنامه اسلام و مطالعات فرهنگی و اجتماعی

کارتکس پژوهشگاه

1313

قنبری نیک

2842

کارتکس کتابخانه

1280

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی

جامه داران

1386

کارتکس مرکز احیا

1155

یعقوب نژاد

1113

 

 

کارتکس

1272

بابایی زاده

1114

 

 

کارتکس ستاد

3107

ظاهری

1446

 

 

آبدارخانه

1316

واهبی

1436

 

 

سالن همایش غدیر

2617

 

خاتمی

1426

 

 

 

 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 10518
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما