تبلیغات
اخبار
بازدید طلاب مؤسسه مجتهده امین از زندان زنان اصفهان
موانع و راهکارهای مأموریت های علمی-تبلیغی طلاب خواهر در کرسی آزاداندیشی حوزه علمیه اصفهان بررسی شد
دوران نوجوانی
يكشنبه 18 ارديبهشت 1390 چگونه بايد به يك دختر 15 ساله برخورد كرد و خواسته هاي او را تا چه حد بايد برآورده كرد؟
در اسلام تربيت امري دو جنسي است و براي پسران و دختران غير متشابه است. اين امر هم به سبب تفاوت هاي زيستي و ساختاري بين پسر و دختر، هم تفاوت هاي عاطفي و رواني و هم تفاوت هاي شغلي و وظيفي است. بهترين نظام تربيتي نظامي است كه اين تفاوت ها را مدّ نظر داشته باشد.
از ويژگيهاي نظام تربيتي اسلام اين است كه از حدود سنين تمييز و تشخيص كودكان (حدود6ـ7 سالگي) مادران خود را بايد به دختران نزديك تر كرده، خويش را محرم رازشان قرار دهند و دختران نيز بايد چنين كنند يعني مادرشان را محرم رازشان قرار دهند و پدران نيز بايد محرم راز پسران باشند و پسران پدرانشان را محرم راز خود قرار دهند.
نقش مادران در ايجاد رشد و كمال و سازندگي بيش از پدران است. به ويژه آنان در دختران مؤثرترند و به همين علّت بايد نقش همسري و مادري آينده را به نسل بياموزند و در جلوگيري از خطر و حفظ عفاف آنان را راهنمايي كنند. دختران بيش از پسران در معرض آسيب بيني و پرپر شدن قرار دارند. البته جنسي بودن تربيت به معني ايجاد تبعيض نيست، بلكه بدان معني است كه در هر آن هر كدام به كمال مقدر خويش دست يابند، ولي بر اساس شرايط و مقتضيات خودشان.
دختر خوب و عزيزم، يك دختر 15 و يك پسر 18 ساله اگر چه از لحاظ سني با يكديگر تفاوت سني دارند ولي از لحاظ رشد عقلي و بلوغ جنسي در يك وضعيت قرار دارند. هر دو شرايط بحراني بلوغ جنسي را سپري كرده يا در حال سپري كردن آن هستند بديهي است كه تمايلات جنسي آن دو با يكديگر متفاوت است و برخورد يكسان و رفتار مشابه با آنان نادرست است. هر دو به بلوغ عقلي تا حدودي رسيده اند برخورد با آنان نبايد همانند كودكان و نوجوانان باشد بلكه آنها صاحب عقل و خردند و احساس مي كنند خودشان مي فهمند و عاقل اند و اگر بخواهيم برخورد تربيتي و هدايت گونه داشته باشيم بايد به عنوان يك مشاور با او رفتار كنيم. دختران بايد بيشتر با مادرانشان به مشاوره بپردازند و از طريق او خواسته ها و حاجت ها و ... را بيان كنند و پسران از طريق پدران.
رفتارهايي كه از دختران و پسران بالغ سر مي زند به لحاظ جنسيتي متفاوت است لذا برخورد با آنها نيز بايد متفاوت باشد نه

تبعيض آميز. پسر 18 ساله از دختر 15 ساله به لحاظ عقلي برتر نيست و نبايد پسر را بر دختر حاكم و مسلط كرد و بگوييم هرچه او مي گويد درست است او بزرگتر است. اگر چه سن دختر كمتر است ولي بلوغ دختر زودتر است، بنابراين اين تفاوت سن منشاء افزايش عقلي براي پسر نيست و ... .
توصيه مي كنيم دو كتاب: اسلام و تربيت دختران،‌ دكتر علي قائمي و گفتارهاي فلسفي، جوان از نظر عقل و احساسات و نيز ساير كتابهاي تربيت را مطالعه كن.
 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 12837
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما