تبلیغات
اخبار
بازدید طلاب مؤسسه مجتهده امین از زندان زنان اصفهان
موانع و راهکارهای مأموریت های علمی-تبلیغی طلاب خواهر در کرسی آزاداندیشی حوزه علمیه اصفهان بررسی شد
معاد جسمانی
يكشنبه 18 ارديبهشت 1390 همان طور كه مي دانيم معاد جسماني است (طبق آيه 51سوره يس) حال ميخواستم بدانم نا خن ها ي ما كه هرروز رشد ميكنند وما آنها را ميگيريم ودور ميريزيم يا موهاي ما و...هنگام قيامت ومعاد چه سر نوشتي دارند وهنگام زنده شدن، مردگان به كدام صورت از دوره هاي زندگيشان ب

يكي از ادله ضرورت و وقوع معاد برهان تجرد روح انسان مي باشد كه بر اساس انسان شناسي كه خداي متعال در آيات كتاب خويش به ترسيم ان پرداخته است انسان مجمع البحريني از عالم ماده (بدن )وعالم معنا (روح )مي باشد كه انچه در انسانيت انسان دخيل است روح انساني است كه وظيفه تدبير بدن را بر عهده دارد وتشخص هر انساني نيز به روح او مي باشد و جسم تابع جان مي باشد. در همه مراحل دنيا وبرزخ و اخرت جنبه اصالت انسان را روح او تشكيل مي دهد و بدن در هر مرحله مناسب وتابع نظام آن مرحله است ليكن اصالت روح وتبعيت بدن در قيامت روشن تر خواهد شد بنابر اين جسم هر مرحله متناسب با همان مرحله است جسم دنيوي عوارض وآثار دنيوي را داراست. جسم برزخي نيز متناسب با برزخ وجسم اخروي نيز آثار و ويژگيهاي متناسب با آخرت را داراست. از آنچه كه گفته شد نتايج زير حاصل مي شود:

1-اصالت انسان با روح اوست وآنچه كه باعث تمايز انسانه از يكديگر در دنيا وبرزخ وقيامت مي شود مربوط به جنبه هاي روح اوست وبدن وااجزاي آن نظير ناخن و00هيچ دخالتي در انسانيت انسان ندارند

2- معاد هم مادي وجسماني وهم روحاني مي باشد

.

3-بدن انسان در هر مرحله متناسب با نظام آن هر مرحله مي باشد. براي توضيح بيشتر مي توانيد به منابع زير رجوع نمائيد:

1- معاد يا باز گشت به سوي خدا تاليف استاد محمد شجاعي، كه اين كتاب  از بهترين كتبي است كه در رابطه با اين موضوع به رشته نگارش در آمده است.

2- معاد در قر آن تاليف آيت الله جوادي آملي

3-ده نكته در معرفت نفس تاليف استاد اصغر طاهرزاده

 
امتیاز دهی
 
 تعداد بازديد اين صفحه: 2317
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما