English | العربیة
 
گروه فلسفه سیاسی
معرفی گروه­ فلسفه سیاسی
بهمن 1395
 
گروه فلسفه سیاسی یکی از سه گروه پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است. نخستین فعالیت های این گروه به نیمه دوم دهه هفتاد شمسی مى رسد. می توان ادعا کرد که این گروه در زمان تأسیس، تنها گروه فلسفه سیاسی فعال و نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران به شمار می‌رود.
دکتر محمد پزشکی مدیریت اولیه این گروه را برعهده داشته و پس از وی دکتر مرتضی یوسفی راد مدیریت گروه را عهده دار بوده است. در سال های اخیر. دکتر احمد رضا یزدانی مقدم و در حال حاضر دکتر شریف لک زایی مدیریت این گروه را برعهده داشته اند.
حدود یک صد طرح پژوهشی تا کنون در گروه فلسفه سیاسی تحقیق شده است که نیمی از آنها به دست چاپ سپرده شده است. طرح پژوهشی اندیشه سیاسی متفکران مسلمان و حکمت سیاسی متعالیه در قالب مجموعه سیاست متعالیه و حکمت سیاسی مشاء در میان طرح های برجسته این گروه است.
این گروه در برگزاری بیش از یک صد نشست علمی را در کارنامه خود دارد. همچنین بیش از ده نقد کتاب در حوزه فلسفه سیاسی و حدود ده کارگاه پژوهشی در گروه برگزار شده است.
نخستین همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در سال 1387 با اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی نیز توسط این گروه برنامه ریزی و انجام شد. از این مجموعه تا کنون 12 اثر چاپ و منتشر شده است و آثار جدیدتری در دست چاپ دارد.
برنامه ریزی برای برگزاری هم اندیشی صاحب نظران عرصه فلسفه سیاسی در برنامه های آتی گروه فلسفه سیاسی است.
همچنین گروه فلسفه سیاسی به عنوان نخستین گروه فلسفه سیاسی در ایران بر آن است فصلنامه فلسفه سیاسی را راه اندازی و منتشر سازد.

قلمرو پژوهشی گروه فلسفه سیاسی
الف) حوزه های پژوهشی
1 فلسفه سیاسی
2
کلام سیاسی
3
عرفان سیاسی
4
اخلاق سیاسی
5
انسان شناسی سیاسی
6
روش شناسی و معرفت شناسی سیاسی
ب) اولویت های موضوعی
1
جریان های فلسفی سیاسی معاصر در ایران
2
معضلات فلسفه سیاسی در جمهوری اسلامی
3
فلسفه سیاسی معاصر در جهان اسلام
4
فلسفه سیاسی معاصر غرب
5- مباحث جدید روش شناختی
6- نقد تراث سیاسی

 
فهرست طرح­های پژوهشی کلان گروه فلسفه سیاسی
اندیشه سیاسی متفکران مسلمان
اخلاق سیاسی
حکمت سیاسی اشراق
حکمت سیاسی متعالیه
حکمت سیاسی مشاء
فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران
فلسفه سیاسی معاصر
فلسفه علم سیاست
وحی در فلسفه سیاسی اسلامی
 
اعضای هیأت علمی تمام وقت گروه فلسفه سیاسی
1. مرتضی یوسفی راد
2. شریف لک زایی (مدیر گروه)
3. رجبعلی اسفندیار
4. احمدرضا یزدانی مقدم
5. محمد پزشگی (دبیر گروه)
 
پژوهشگران همکار گروه فلسفه سیاسی
دکتر احمد بستانی
دکتر احمد واعظی
دکتر بهرام دلیر
دکتر حسن روزبه
دکتر داود فیرحی
دکتر سید خلیل الرحمان طوسی
دکتر سید محمد ناصر تقوی
دکتر سید صادق حقیقت
دکتر عباس حیدری بهنوییه
دکتر عبدالرضا احمدی سفیدان
دکتر علی فریدونی
دکتر علیرضا صدرا
دکتر غلامرضا بهروزلک
دکتر محسن رضوانی
دکتر محسن مهاجرنیا
دکتر محمد اکرم عارفی
دکتر مرتضی واعظ جوادی
دکتر مسعود پورفرد
دکتر منصور میراحمدی
دکتر مهدی امیدی
دکتر نجف لک‌زایی
دکتر نجمه کیخا
آقای ابوالحسن حسنی
آقای سید جواد میرخلیلی
آقای قادر فاضلی
آقای محمد سلمان
آقای مصطفی فضائلی

فهرست آثار منتشر شده گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف / مترجم سال نشر ناشر
1 زبان سیاسی اسلام ترجمه غلامرضا بهروزی لک 1378 بوستان کتاب قم
2 مفهوم آزادی از دیدگاه مسلمانان ترجمه منصور میراحمدی 1379 بوستان کتاب قم
3 اندیشه سیاسی اخوان الصفا علی فریدونی 1380 بوستان کتاب قم
4 اندیشه سیاسی خواجه نصرالدین طوسی مرتضی یوسفی راد 1380 بوستان کتاب قم
5 اندیشه سیاسی فارابی محسن مهاجرنیا 1380 بوستان کتاب قم
6 اندیشه سیاسی مسکویه محسن مهاجرنیا 1380 بوستان کتاب قم
7 اندیشه سیاسی آیت الله مطهری به کوشش نجف لک زایی 1381 بوستان کتاب قم
8 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین نجف لک زایی 1381 بوستان کتاب قم
9 تحفه الملوک: گفتارهایی درباره حکمت سیاسی عبدالوهاب فراتی 1381 بوستان کتاب قم
10 آزادی در فلسفه سیاسی اسلام منصور میراحمدی 1381 بوستان کتاب قم
11 روضه­الانوار عباسی: مبانی اندیشه سیاسی و آیین مملکتداری به کوشش نجف لک زایی 1381 بوستان کتاب قم
12 اندیشه سیاسی ابوالحسن عامری علی فریدونی 1382 بوستان کتاب قم
13 چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی محمد پزشکی 1383 بوستان کتاب قم
14 ساختار منطقی اندیشه سیاسی ترجمه مصطفی فضائلی 1383 بوستان کتاب قم
15 دوام اندیشه سیاسی (ارزیابی تحلیلی نظریه زوال اندیشه سیاسی) دکتر سید محمد ناصر تقوی 1384 بوستان کتاب قم
16 مردم سالاری دینی مسعود پورفرد 1384 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
17 اندیشه علامه جعفری مرتضی یوسفی راد 1385 بوستان کتاب قم
18 جامعه­گرایان و نقد لیبرالیسم (ترجمه) جمعی از مترجمان 1385 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
19 وجوه سیاسی فلسفه شیخ اشراق رجبعلی اسفندیار 1385 بوستان کتاب قم
20 اندیشه سیاسی قطب­الدین شیرازی مرتضی یوسفی راد 1386 بوستان کتاب قم
21 اندیشه سیاسی مسعودی مرتضی یوسفی راد 1386 بوستان کتاب قم
22 سیره سیاسی پیامبر اعظم(ص) جمعی از محققان 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
23 اندیشه سیاسی ملامحمد مهدی نراقی محمد اکرم عارفی 1386 بوستان کتاب قم
24 اندیشه سیاسی متفکران مسلمان (دفتر اول) جمعی از محققان 1386 بوستان کتاب قم
25 مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی نجمه کیخا 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
26 امکان فلسفه سیاسی اسلام به کوشش مرتضی یوسفی راد 1386 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
27 روش­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی به کوشش داود فیرحی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
28 صورت­بندی مطالعات زنان در جهان اسلام محمد پزشگی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
29 سکولاریسم اسلامی (نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان) منصور میراحمدی 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
30 مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی راد 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
31 اندیشه سیاسی جلال­الدین دوانی مرتضی یوسفی راد 1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
32 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر اول (نشست ها و گفتگوها) به اهتمام
شریف لک زایی
1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
33 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله­ها) به اهتمام
شریف لک زایی
1387 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
34 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد اول) به اهتمام
شریف لک زایی
1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
35 جامعه شناسی فلسفه سیاسی محسن رضوانی 1388 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
36 آزادی و دانش شریف لک زایی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
37 مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه ابوالحسن حسنی 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
38 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد دوم) به اهتمام
شریف لک زایی
1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
39 چکیده آثار پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به اهتمام رجبعلی اسفندیار 1389 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
40 مفهوم شناسی حکمت سیاسی متعالیه علیرضا صدرا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
41 مطالعات فلسفه سیاسی (مجموعه نشست ها و گفتگوها) به کوشش رجبعلی اسفندیار 1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
42 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد سوم) به اهتمام
شریف لک زایی
1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
43 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات (جلد چهارم) به اهتمام
شریف لک زایی
1390 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
44 اندیشه سیاسی ابن رشد محمد سلمان 1390 بوستان کتاب
45 انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم 1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
46 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه متعالیه، دفترسوم (نشست ها و سخنرانی ها) به اهتمام
شریف لک زایی
1391 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
47 درآمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه سید خلیل الرحمان طوسی 1392 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
48 درآمدی بر سیاست و حکومت در عرفان اسلامی قادر فاضلی 1392 بوستان کتاب
49 عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر سیدمحمدرضا شریعتمدار 1393 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
50 درآمدی برفلسفه سیاسی صدرالمتالهین سیدخلیل الرحمان طوسی 1393 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
51 مبانی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی راد 1394 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
52 درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلام احمد واعظی 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
53 فلسفه سیاسی صدرالمتألهین شریف لک زایی 1395 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

فهرست آثار در دست انتشار گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف
1 خوانش سیاسی متون حکمت سیاسی متعالیه علیرضا صدرا
2 جایگاه وحی در فلسفه سیاسی اسلامی احمد رضا یزدانی مقدم
3 آرمان شهر مهدوی در فلسفه سیاسی اسلامی محمد سلمان
4 تأملات فلسفه سیاسی در ایران معاصر مرتضی یوسفی راد

فهرست آثار در دست تحقیق گروه فلسفه سیاسی
ردیف عنوان تحقیق محقق
1 درسگفتار فلسفه امنیت نجف لک زایی
2 جایگاه وحی در فلسفه سیاسی معاصر احمدرضا یزدانی مقدم
3 فلسفه سیاسی امام موسی صدر شریف لک­ زایی
4 وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی مرتضی یوسفی­راد
5 اندیشه سیاسی علامه شعرانی محمد سلمان
6 مبانی فلسفه علم سیاست محمد پزشگی
7 شرح سیاسی بر مشهد پنجم شواهد الربوبیه مرتضی واعظ جوادی
8 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر چهارم) شریف لک­ زایی
9 حکمت سیاسی متعالیه و انقلاب اسلامی سید علی میر خلیلی
10 اندیشه سیاسی ایت الله شاه آبادی سید جواد میرخلیلی
11 تحلیل اندیشه سیاسی علمای شیعه در دوره قاجار رجبعلی اسفندیار
12 فلسفه سیاسی علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم
13 چیستی فلسفه سیاسی مشاء مرتضی یوسفی راد
14 حکمت سیاسی متعالیه (درسنامه) شریف لک­ زایی
15 شرح سیاسی المظاهرالاهیه       مرتضی واعظ جوادی
 

فهرست آثار منتشره به زبان عربی گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام کتاب مؤلف مترجم سال نشر ناشر
1 آفاق الفکر السیاسی عند مسکویه رازی محسن مهاجرنیا حیدر حبّ الله 1425 هـ . ق مؤسسه دائرة­ المعارف فقه اسلامی
2 آفاق الفکر السیاسی للسیّد محمدباقر الصدر مسعود عبدالحسین پورفرد کمال السیّد 1425 هـ . ق دارالهدی
3 آفاق الفکر السیاسی عند ابی الحسن عامری علی فریدونی نوال خلیل 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة­ المعارف فقه اسلامی
4 آفاق الفکر السیاسی عند الاستاد الشهید المطهری نجف لک زایی ولید محسن 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة­ المعارف فقه اسلامی
5 آفاق الفکر السیاسی عندصدرالمتألهین نجف لک زایی ولید محسن 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة­ المعارف فقه اسلامی
6 آفاق الفکر السیاسی عند السبزواری نجف لک زایی محمد عبدالرزاق 1426 هـ . ق مؤسسه دائرة­ المعارف فقه اسلامی
7 آفاق الفکر السیاسی عند اخوان­الصفا علی فریدونی عبدالحسن آل­نجف 1427 هـ . ق مؤسسه دائرة­ المعارف فقه اسلامی
8 آفاق الفکر السیاسی عندالحکیم الفارابی محسن مهاجرنیا علاء رضائی 1427 هـ . ق مؤسسه دائرة ­المعارف فقه اسلامی
9 آفاق الفکر السیاسی عندالخواجه نصیرالدین الطوسی مرتضی یوسفی­راد علی عباس الموسوی 1429 هـ . ق مؤسسه دائرة ­المعارف فقه اسلامی
10 العلمانیة الاسلامیة(عرض نقدی للفکر الإسلامی المعاصر) منصور میراحمدی علی بیضون 1435 هـ . ق دارالمعارف الحکمیة
11 ماهیّة الفلسفة السیاسیّة فی الحضارة الإسلامیّة محمّد پزشکی علی آل دهر الجزائری 1436 هـ . ق مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی
 
فهرست آثار منتشره دیجیتال گروه فلسفه سیاسی (pajoohaan_ir)
1- سیره سیاسی پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله)، جمعی از محققان
2- مقدمه ای بر حکمت سیاسی متعالیه، ابوالحسن حسنی
3- مناسبات اخلاق و سیاست در اندیشه اسلامی، نجمه کیخا
4- روش شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، داود فیرحی
5- صورت بندی مطالعات زنان در جهان اسلام، محمد پزشگی
6- درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، سید خلیل الرحمان طوسی
7- مطالعات سیاسی : فلسفه سیاسی (جلد 1)، رجبعلی اسفندیار
8- درآمدی بر فلسفه سیاسی اسلامی، احمد واعظی
9- مفهوم شناسی فلسفه سیاسی مشاء، مرتضی یوسفی راد
10- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات، جلد اول، شریف لک زایی
11- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات: انسان، امامت، سیاست جلد سوم، شریف لک زایی
12- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مجموعه مقالات: اخلاق و سیاست جلد چهارم، شریف لک زایی
13- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست ها و گفت وگوها: دفتر اول، شریف لک زایی
14- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نشست ها و گفتوگوها: دفتر دوم، شریف لک زایی
15- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، سخنرانی ها و نشست های همایش: دفتر سوم، شریف لک زایی
16- سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، چکیده نشست ها و مقاله ها، شریف لک زایی
17- سکولاریسم اسلامی : در اندیشه روشنفکران مسلمان، منصور میراحمدی
18- آزادی و دانش، شریف لک زایی
19- مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، علیرضا صدرا
20- امکان فلسفه سیاسی اسلام، مرتضی یوسفی راد
21- در آمدی بر اخلاق فلسفی در حکمت متعالیه، سید خلیل الرحمان طوسی
22- جامعه شناسی فلسفه سیاسی، محسن رضوانی
23- انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی، احمدرضا یزدانی مقدم
24- عقل و سیاست در اندیشه سیاسی ایران معاصر، سید محمد رضا شریعتمدار
25- جامعه ‏گرایان و نقد لیبرالیسم: گزیده اندیشه های (سندل، مک اسنتایر، تیلور، والرز)، جمعی از مترجمان
24- فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، شریف لک زایی
نشست­ها و همایش­های گروه فلسفه سیاسی
گروه فلسفه سیاسی تا کنون بیش از یکصد نشست در موضوعات مختلف فلسفه سیاسی برگزار کرده است. این گروه همچنین برگزاری همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه را در کارنامه خود دارد که در سوم بهمن 1387 در مرکز همایش ­های دفتر تبلیغات اسلامی با سخنرانی آیت الله جوادی آملی برگزار شد. همچنین برگزاری دومین همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه در دستور کار گروه فلسفه سیاسی است. گروه فلسفه سیاسی همچنین بیش از ده کارگاه آموزشی و پژوهشی در موضوعات مختلف فلسفه سیاسی برگزار کرده است.
 
فهرست نشست­های علمی و کرسی­های نقد و ترویجی برگزار شده گروه فلسفه سیاسی
عنوان بحث استاد ارائه دهند دبیر علمی تاریخ برگزاری
1 سلسله نشست های روش شناسی اندیشه سیاسی اسلام (یازده نشست) داود فیرحی مرتضی یوسفی راد فروردین 1381
2 سلسله نشست های روش شناسی (سه نشست) عباس منوچهری " بهمن 1381
3 روش های فهم اندیشه سیاسی عباس منوچهری  
"
بهمن 1381
4 رابطه عرفان و سیاست             فرناز ناظرزاده  
"
اردیبهشت 1382
5 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (1) داود فیرحی  
"
خرداد 1382
6 بررسی جایگاه فلسفه سیاسی در جغرافیای کلی علوم      مصطفی ملکیان  
"
تیر 1382
7 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (2) حمید پارسانیا  
"
مرداد 1382
8 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (3) حاتم قادری  
"
مهر 1382
9 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (4) مصطفی ملکیان  
"
آبان 1382
10 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (5)                  سید محمد مهدی میرباقری  
"
آبان 1382
11 چالش­های فلسفه سیاسی فراروی جمهوری اسلامی ایران (1)        حاتم قادری  
"
آذر 1382
12 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (6) علیرضا صدرا  
"
بهمن 1382
13 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (7) غلامرضا فیاضی  
"
اسفند 1382
14 چالش های فلسفه سیاسی فراروی جمهوری اسلامی ایران (2)        داود فیرحی  
"
اسفند 1382
15 چالش های فلسفه سیاسی فراروی جمهوری اسلامی ایران (3)        عباس منوچهری  
"
اسفند 1382
16 جریان شناسی اندیشه سیاسی اسلام در دوره معاصر            سیدعلی میرموسوی محمد پزشکی اسفند 1382
17 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (8)                  سید جواد طباطبایی مرتضی یوسفی راد اسفند 1382
18 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (9)                  محمد تفی سبحانی و داود فیرحی  
"
آذر 1383
19 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (10)      رضا حاج ابراهیمی  
"
دی 1383
20 وجوه تمایز گرایشات فلسفه اسلامی (مشاء، اشراق، حکمت متعالیه) عبدالرسول عبودیت  
"
بهمن 1383
21 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (11) محمدتقی سبحانی  
"
بهمن 1383
22 امکان و عدم امکان فلسفه سیاسی اسلام (12)      محمد تقی سبحانی و داود فیرحی  
"
بهمن 1383
23 تأثیر مسایل جدید کلامی بر فلسفه سیاسی مصطفی ملکیان  
"
اسفند 1383
24 اسلام و لیبرال دمکراسی تیموتی گارتن اش شریف لک زایی شهریور 1383
25 تمایزات گرایشات فلسفه اسلامی  ابوالفضل کیاشمشکی مرتضی یوسفی راد آذر 1384
26 رابطه عرفان و سیاست حمید پارسانیا بهرام دلیر دی 1384
27 رابطه عرفان و سیاست             قادر فاضلی شریف لک زایی دی 1384
28 مفهوم عدالت اجتماعی از منظر اسلام و غرب              احمد واعظی " بهمن 1384
29 سطوح عدالت، مطالعه موردی ایران          نجف لک زایی  
"
بهمن 1384
30 حکمت متعالیه و ظرفیت­های ورود به حیات سیاسی و اجتماعی (1) ابوالفضل کیاشمشکی  
"
اسفند 1384
31 مسائل جدید فلسفه سیاسی                 جهانگیر معینی علمداری محمد پزشگی بهمن 1385
32 وجوه سیاسی حکمت متعالیه (2)          عبدالرسول عبودیت شریف لک زایی آذر 1385
33 وجوه سیاسی حکمت متعالیه (3)          نجف لک زایی  
"
دی 1385
34 اصالت وجود، حرکت جوهری و ولایت فقیه (4)           محسن غرویان  
"
بهمن 1385
35 حکمت متعالیه و فلسفه سیاسی معاصر (5) حمید پارسانیا  
"
بهمن 1385
36 روش شناسی حکمت متعالیه و تأثیر آن بر دانش سیاسی (6) علیرضا صدرا  
"
بهمن 1385
37 جایگاه حیات دنیوی در منظومه حکمت متعالیه (7)       علی  اله بداشتی  
"
بهمن 1385
38 تبیین فلسفی انقلاب اسلامی براساس حکمت متعالیه (8) عماد افروغ  
"
بهمن 1385
39 توان مندی های حکمت متعالیه در امر سیاست (9) مرتضی جوادی آملی و  عبدالحسین خسروپناه  
"
اردیبهشت 1386
40 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (10) عبدالله جوادی آملی نجف لک ­زایی خرداد 1386
41 فلسفه سیاسی و پرسش های پیش رو (انسان شناسی فلسفی و فلسفه سیاسی) (11)   ابوالفضل کیاشمشکی مرتضی یوسفی راد آبان 1386
42 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (12) عبدالله جوادی آملی نجف لک زایی آبان 1386
43 تکوین و تعالی فلسفه و فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه (13) احمد عابدی شریف لک زایی آبان 1386
44 فلسفه سیاسی قدیم و جدید                داود فیرحی مرتضی یوسفی راد آذر 1386
45 اتحاد ملی و انسجام اسلامی در پرتو سیره نظری و عملی امام موسی صدر          سید صادق طباطبایی شریف لک زایی دی 1386
46 فلسفه سیاسی ملاصدرا (14)     سیدخلیل علاقه­بند طوسی  
"
بهمن 1386
47 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (15) عبدالله جوادی آملی نجف لک زایی بهمن 1386
48 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (16) عبدالله جوادی آملی  
"
بهمن 1386
49 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (17) عبدالله جوادی آملی  
"
اسفند 1386
50 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (18) عبدالله جوادی آملی  
"
اسفند1386
51 معرفی نرم افزار نورالحکمه برای نگارش مقالات حکمت سیاسی متعالیه(19) جواد مظلومی شریف لک زایی خرداد 1387
52 ضرورت حضور علمی پژوهشگران اندیشه سیاسی در غرب  سیدخلیل علاقه­بندی طوسی  
"
خرداد 1387
53 چشم انداز فلسفه سیاسی متعالیه (20) علیرضا صدرا  
"
تیر 1387
54 وجوه سیاسی حکمت متعالیه (21)          محمدرضا  نکونام  
"
تیر 1387
55 نظام پرسش های حکمت متعالیه (پیش فرض های نظام پرسش های حکمت متعالیه) (22) مهدی علیزاده  
"
تیر 1387
56 دلایل سیاسی اجتماعی اقبال به ملاصدرا (23)   محمدعلی فتح الهی " شهریور 1387
57 فلسفه سیاسی علامه طباطبایی احمدرضا یزدانی­مقدم و مهدی امیدی محمد پزشکی پاییز 1388
58 تاثیر حکمت متعالیه بر فقه سیاسی (24)    احمد مبلغی شریف لک زایی پاییز 1388
59 علم الاسمای تاریخی               رضا سلیمان حشمت احمدرضا یزدانی مقدم تابستان 1389
60 نظریه استخدام و لوازم آن در فلسفه سیاسی علامه طباطبایی (با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه) احمد بهشتی " پاییز 1389
61 حلقه  بحث و گفت و گوی «حکمت سیاسی متعالیه» (یازده نشست)  علیرضا صدرا شریف لک زایی از 1389 تا 1391
62 نشست ادله اربعه و جایگاه آن در تحلیل  سیاسی بهرام دلیر " بهمن 1388
63 نتایج و پیامدهای مسئله زمان در حکمت سیاسی متعالیه (25) مهدی منفرد  
"
بهمن 1388
64 رابطه شریعت و سیاست در حکمت سیاسی متعالیه (27) احمد بهشتی  
"
بهمن 1388
65 حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی (28)              علیرضا صدرا
داود مهدوی زادگان
مرتضی واعظ جوادی
نجف لک زایی
 
"
بهمن 1389
66 شرح سیاسی بر شرح منظومه ملاهادی سبزواری (هجده نشست) علیرضا صدرا شریف لک زایی 1391-1392
67  شرح سیاسی بر مشهد پنجم شواهدالربوبیه (39جلسه) مرتضی واعظ جوادی " 1392-1393
68 فلسفه فقه سیاسی متعالیه احمد مبلغی  
"
1391
69 تحول هندسه قدرت:گذار از قدرت متدانی به قدرت متعالی نجف لک زایی- علیرضا صدرا رجبعلی اسفندیار 24/11/1392
70 خوانش «المظاهر الالهیه» (تا کنون 38 نشست) مرتضی واعظ جوادی شریف لک­زایی 1392-1395
71 ظرفیت سنجی حکمت متعالیه در تمدن سازی نوین اسلامی علیرضا صدرا " 30/09/1394
72 ظرفیت شناسی حکمت متعالیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت احمد واعظی
علیرضا صدرا
نجف لک زایی
عبدالمجید مبلغی
73 کرسی دولت و ملت در فلسفه سیاسی امام خمینی داود مهدوی زادگان
احمدرضا یزدانی مقدم
مرتضی یوسفی راد 21/11/1394
74 روح تشریع در اسلام ابوالقاسم علیدوست علی اصغر نصرتی 02/10/1394
75 عقل عملی در اندیشه ملاصدرا (1) احمد مبلغی شریف لک زایی 21/8/1394
76 شرایط سیاسی و اجتماعی عصر آقاعلی مدرس زنوزی منوچهر صدوقی ‌سها
محمدعلی فتح‌ الهی علیرضا صدرا
نجف لک زایی
رجبعلی اسفندیار 05/09/1394
77 کرسی نقد نظریه های وحی در فلسفه سیاسی فارابی احمد رضا یزدانی مقدم
مرتضی یوسفی راد
شریف لک زایی 06/03/1395
78 کرسی ترویجی و ایده پردازی حیات معقول در فلسفه سیاسی علامه محمد تقی جعفری علیرضا صدرا
عبدالله نصری
قادر فاضلی
مرتضی یوسفی راد 20/08/1395
 
فهرست نقدهای کتاب برگزار شده گروه فلسفه سیاسی
ردیف عنوان ناقد تاریخ برگزاری
1 نظام سیاسی و دولت در اسلام، تألیف داود فیرحی سید صادق حقیقت
سید علی میرموسوی
بهمن 1382
2 اندیشه سیاسی صدرالمتألهین، تألیف نجف لک­زایی سید علی میرموسوی
سید صادق حقیقت
بهمن 1382
3 چیستی فلسفه سیاسی در حوزه تمدن اسلامی، تألیف محمد پزشکی منصور میراحمدی
احمد بستانی
محسن رضوانی
آبان 1383
4 آزادی در فلسفه سیاسی اسلام، تألیف میراحمدی محمد پزشگی
شریف لک زایی
شهریور 1384
5 مراتب ظهور فلسفه سیاسی در تمدن اسلامی، تألیف موسی نجفی غلامرضا بهروزی لک
محسن مهاجرنیا
شریف لک زایی
مهر 1384
6 فلسفه سیاسی ابن سینا، تألیف ابوالفضل شکوری داود فیرحی
منصور میراحمدی
شریف لک زایی
بهمن 1384
7 لئواشتراوس و فلسفه سیاسی اسلامی، تألیف محسن رضوانی منصور میراحمدی
احمد بستانی
شریف لک زایی
دی 1385
8 درآمدی بر مستندات قرانی فلسفه سیاسی امام خمینی، تألیف نجف لک زایی کاظم قاضی­زاده
موسی نجفی
مرتضی یوسفی راد
خرداد 1387
9 سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان، تألیف منصور میراحمدی سید صادق حقیقت
احمدرضا یزدانی مقدم
آذر 1387
10 مفهوم شناسی حکمت متعالی سیاسی، تألیف علیرضا صدرا (با مشارکت خانه کتاب) شریف لک زایی آبان 1393
11 اندیشه سیاسی امام خمینی، تألیف نجف لک­زایی علیرضا صدرا
محسن مهاجرنیا
علیرضا زهیری
14/11/1394
12 انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی، تألیف احمد رضا یزدانی مقدم (با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه) مهدی امیدی
غلامرضا بهروزی لک
شریف لک زایی
آبان 1394
13 نقد مجموعه آثار تاریخ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان          (با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه) علیرضا صدرا
و محسن رضوانی
بهمن 1383
 
فهرست همایش­ها و هم اندیشی­های برگزار شده گروه فلسفه سیاسی
ردیف عنوان مجری تاریخ برگزاری
1 همایش سیره سیاسی و حکومتی پیامبر اعظم(ص) با همکاری جامعه اسلامی فرهنگیان کشور بهمن 1385
2 گرامی داشت شهدای روحانی تاسوکی و میزگرد سطوح تقریب با همکاری روابط عمومی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم اسفند 1385
3 فاجعه تروریستی تاسوکی، زمینه­ها و پیامدها با همکاری روابط عمومی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم اسفند 1386
4 سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (با اشراف حضرت آیت الله جوادی آملی) پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی (با همکاری پژوهشکده علوم
 وحیانی معارج، مجمع عالی حکمت اسلامی و انجمن مطالعات سیاسی)
سوم بهمن 1387
5 گفتگو برای زندگی: بررسی تجربه امام موسی صدر ماموستا ملاقادر قادری
عبدالکریم بی آزار شیرازی
کشیش سبو سرکیسیان
سرکار خانم حورا صدر
نجف لک زایی
28/11/1394
6 گفتگو و تمدن در اندیشه امام موسی صدر محسن الویری
شریف لک زایی
محمد باغستانی
محمد رضا بهمنی
 
فهرست همکاری­های علمی و پژوهشی و تفاهم نامه­های گروه فلسفه سیاسی
ردیف نام مؤسسه همکار سال شروع همکاری موضوعات همکاری
1 دانشگاه باقرالعلوم(ع) 1379 تأمین استاد/ برگزاری دوره­های آموزشی/پژوهشهای مشترک و ...
2 معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم 1382 همکاری در تأسیس انجمن مطالعات سیاسی، پژوهش­های مشترک، نقد کتاب و ...
3 جامعه اسلامی فرهنگیان کشور 1385 برگزاری همایش سیره سیاسی و حکومتی پیامبر اعظم(ص)
4 پژوهشکده مطالعات اجتماعی و فرهنگی 1385 برگزاری همایش سیره سیاسی پیامبر اکرم(ص)، همایش دانش سیاسی، پژوهش­های مشترک
5 پژوهشکده معارج 1386 همکاری در پروژه وجوه سیاسی حکمت متعالیه، همایش سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، برگزاری نشست با آیت الله جوادی آملی
6 معاونت پژوهشی و انتشارات کالج اسلامی لندن 1387 همکاری پژوهشی در زمینه­های مورد توافق، برگزاری نشست­های علمی مشترک تبادل اطلاعات در زمینه­های تخصصی و ترجمه متون
7 انجمن مطالعات سیاسی 1387 همکاری پژوهشی، برگزاری نشست­های علمی مشترک و تبادل اطلاعات در موضوعات تخصصی
8 اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1393 نشست های مشترک، حضور در جلسات علمی، تشکیل حلقه الگوی حکمت متعالیه و...
9 مجمع عالی حکمت اسلامی 1393 حضور در جلسات گروه فلسفه سیاسی، نشست های مشترک، داوری مقالات و ...
10 مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر 1394 برگزاری نشست های مشترک و ...
11 دائرة المعارف فلسفه سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 1393 حضور در جلسات علمی و....
12 دانشنامه حکمت سیاسی اسلامی (مؤسسه حکمت و پژوهش معاصر) 1390 نگارش مقاله، داوری مقالات، حضور در جلسات علمی
13 بنیاد نشر آثار علامه محمد تقی جعفری 1395 برگزاری نشست های مشترک و...
 
فهرست افتخارات و جوایز گروه فلسفه سیاسی
 

جشنواره اندیشه سیاسی امام خمینی (انجمن مطالعات سیاسی حوزه)

ردیف عنوان مولف سال
1 انسان شناسی و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی هابز و علامه طباطبایی احمد رضا یزدانی مقدم 1392
  برگزیده جشنواره آیین و خرد
 
ردیف عنوان مؤلف سال
2 مجموعه آثار تاریخ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان متعدد 1384

 
 برگزیده جشنواره مرزبانی وحی و خرد
ردیف عنوان مؤلف سال
3 مجموعه اندیشه سیاسی متفکران مسلمان متعدد 1387

 
  برگزیده جشنواره کتاب دین
 
ردیف عنوان مؤلف سال
4 درآمدی بر فلسفه سیاسی صدرالمتألهین سید خلیل الرحمان طوسی 1395

آدرس گروه فلسفه سیاسی
قم: چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه سوم، پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، گروه فلسفه سیاسی
تلفکس: 02537831729
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی: http://www.isca.ac.ir
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی: http://cpt.isca.ac.ir
کانال تلگرام فلسفه سیاسی اسلامی:  @islamicpp
 
 
کلمات کليدي
فلسفه سیاسی, علوم و اندیشه سیاسی
 
امتیاز دهی
 
 


آخرین به روزرسانی:
سه‌شنبه 9 شهريور 1400 09:12:07

تعداد بازديد اين صفحه: 15214
مطالب مرتبط پربازدیدترین اخبار

آدرس: قم- میدان شهدا- ابتدای خیابان معلم

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تلفن: 3115- 025

داخلی روابط عمومی پژوهشگاه: 6824

جهت ارتباط با سایر بخشهای پژوهشگاه، بر روی فایل زیر خط کلیک کنید: 

ایمیل: info@isca.ac.ir

فايلها
تلفنهاي داخلي سايتهاي پژوهشگاه. 96.5.30.pdf 198.547 KB

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) می‌باشد
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما