کلان پروژه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم

کلان پروژه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

ردیف

عنوان

سال شروع

مجری /گروه

1

مرجعیت علمی قرآن

1396

کارگروه مرجعیت

2

مطالعات نظام سازی قرانی

1395

حوزه ریاست

3

مطالعات قران و استشراق

1397

مطالعات تطبیقی

4

دائره المعارف قرآن کریم

1382

دائره المعارف های قرآنی

5

فرهنگ نامه سبک زندگی بر اساس آموزه های قرآن و اهل بیت (ع)

1394

فرهنگ نامه های قرآنی

6

بازنگری فرهنگ قرآن

1391

فرهنگ نامه های قرآنی

7

المفتاح الجامع لمصطلحات القرآن و مفاهیمه

1390

فرهنگ نامه های قرآنی

8

فرهنگ نامه تحلیل واژگان مشابه در قرآن

1390

فرهنگ نامه های قرآنی

9

فقه قرائت

1390

مطالعات تطبیقی

10

پرتال جامع علوم و معارف قرآن

1393

اداره فناوری و فراوری اطلاعات

11

سامانه بازنمای دستاوردهای قرآنی

1397

اداره فناوری و فراوری اطلاعات

12

عرفان در آینه قرآن(علفان عملی و نظری)

1390

تفسیر

13

دائره المعارف قرآن کریم ویژه نوجوانان

1394

دائره المعارف های قرآنی

14

تفسیر راهنما

1371

تفسیر

15

فرهنگ قران

1383

فرهنگنامه های قرآنی

منبع: اخبار پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
کلمات کليدي
کلان پروژه ها, کلان پروژه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1260
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما