منو
تبلیغات
آمار
جهنم
چگونه گناهان در اين دنيا كه هر قدر هم كه زياد باشد محدود است موجب عذاب نامحدود در قيامت مي شود؟
خداوند مي گويد من از روح خودم در انسان دميدم پس چگونه در آخرت مي خواهد روح خودش را عذاب بدهد؟
خدا مگر بهشت و جهنم را نيافريد پس چرا نگذاشت مردم بودن اين دو را با چشمانشان ببينند؟
باانجام چه كارهايي بهشتي يا جهنمي مي شويم؟
اگر كسي گناهان زيادي كرده باشد ودر قيامت وقتي وارد جهنم شد آيا اگر در خواسته اي از خدا داشته باشد نه براي بخشش آيا خدا قبول ميكند؟
آيا جهنمي كه براي ما دم مي زنند با جهنمي كه افراد غير مسلمان در آن وارد مي شوند يكي است ؟ چرا؟
مگر شيطان از جنس آتش نيست پس چطور در روز قيامت در آتش جهنم مي سوزد؟
گناهكاراني كه به دوزخ مي روند تا كي انجا مي مانند؟ آيا بعد از زمان مشخصي به مكان ديگري منتقل مي شوند؟
آيا امكان دارد كه انسان هم به بهشت جاويدان برود وهم به جهنم؟
1


تعداد بازديد اين صفحه: 62473
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما