منو
تبلیغات
آمار
رذائل اخلاقی
اگر فردي به موجب حفظ آبرو و صيانت از خود در جامعه دست به عمل زشت و نا پسند زنا از روي مجبوري و به دلائل خاصي زد چه حكمي دارد؟ (قبل و بعد از عمل زنا چه مي بايست مي كرده و بكند. توضيح دهيد)
من فردي كينه اي هستم وبه سختي بدي افراد را فرا موش مي كنم چه كنم تا اين خصلت زشت را فراموش كنم؟
آيا در مورد ازدواج يا انتخابات يا حتي فسق آشكار باز هم سخن ما غيبت تلقي مي شود؟
در مورد يكي از گناه زبان كه دروغ است كمي توضيح دهيد؟
در مورد غيبت توضيحاتي دهيد؟
مفسد في الارض به چه كسي مي گويند و آيا كساني كه دست به كشتار مي زنند و يا كساني به عنف تجاوز مي كنند مفسد في الارض هستند؟
آيا كم صبري گناه است وچگونه بايد با آن غلبه كرد؟
چنانچه كسي سخن محرمانه اي را براي كسي فاش كند چه كند؟
اگر كسي از تعريف و تمجيد ديگران خرسند شود آيا اين شرك به خداست در حاليكه انسان خدا را سر لوحۀ تمام كارها مي داند؟
اگر كسي به ما تهمت زد ما از نظر شرعي مي توانيم با او مطابق رفتار خودش رفتار كنيم؟
ريا يعني چه و را علاج و درمان چيست؟
در مورد غرور و مغرور شدن مختصري توضيح دهيد؟
ما در دبيرستان شبانه روزي درس مي خوانيم و درآن محيط غيبت بسيار مي شود،البته فقط غيبت معلمان،وبچه ها با هم غيبت مي كنند ومي خندند وبيشتر معلم ها رضايت مي دهند،وظيفه ما درقبال اين غيبتها چيست؟
چرا غيبت كردن را برابر خوردن گوشت مرده مي دانند؟
شخصي كه حسود است اما دوست دارد دست از حسادت بردارد اگر باز هم حسودي كرد اما دست خودش نبود چه كند؟
چرا بعضي شب ها خواب بد مي بينم كه باكسي كار زشت كرده ام چه كار كنم كه اين چيزها از يادم برود؟
بعضي وقتها توي ذهنم مسخره كردن كسي مي آيد قصدي ندارم و مي خواهم آن را از فكرم بيرون آورم نمي توانم چه كار كنم؟
بيشترين خشم خدا از چه كاري است؟
وقتي انسان وسائل شخصي خود را به ديگران قرض يا نمي بخشد آيا او بخيل است؟ لطفاً در مورد اين كه چه مواقعي بايد بخشيد ودر مورد بخشندگي وبخيل بودن توضيح دهيد؟
بنده علاقه زيادي به مداحي و نوحه سرائي دارم ولي لذايذ زندگي وزرق وبرق دنيا مرا دوباره فريبم ميدهد لطفا مرا راهنمايي كنيد؟
1 2 3 4


تعداد بازديد اين صفحه: 168459
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (شعبه اصفهان)
مجری سایت : شرکت سیگما