English | العربیة
 
گروه آینده پژوهی

معرفی گروه آینده‌پژوهی

تعریف:

با توجه به ارتباط عمیق بین آینده پژوهی و آموزه مهدویت در اندیشه اسلامی، گروه آینده پژوهی، گروهی علمی پژوهشی است که به بررسی و تبیین بنیادهای آینده پژوهی بر اساس مبانی اسلامی می پردازد. مهمترین مأموریت این گروه شناسایی، کشف و بومی سازی دانش نوبنیاد آینده پژوهی در حوزه علمیه قم و دفتر تبلیغات اسلامی خواهد بود.

«گروه آینده پژوهی»، در راستای مطالعه و پژوهش دربارة آینده پژوهی دینی و رابطة آن با مهدویت پژوهی شکل گرفته و عهده دار تبیین و بررسی جایگاه و کارکرد «مهدویت» در دانش «آینده پژوهی» و شکل دهی به «آینده پژوهی دینی» است.

ضرورت توجه به آینده پژوهی و لزوم تمایز بخشی آینده پژوهی دینی از آینده پژوهی سکولار، ما را ترغیب می‌کند که از منظر خاص (بخصوص از منظر آینده پژوهی تصویر‌ساز)، به این دانش بپردازیم و در صدد شکل دهی به یک آینده پژوهی مستقل بر اساس آموزه مهدویت بر آییم. بر این اساس، فعالیت های پژوهشی و علمی مربوط به آینده پژوهی با رویکرد دینی- مهدوی، در حیطة این گروه قرار دارد.

اهداف و وظایف:

  • بررسی و تبیین نقش مهدویت در آینده پژوهی و شکل‌دهی به آینده مطلوب؛
  • کاربردی کردن روش‌های آینده پژوهی در مطالعات دینی؛
  •  ارائه و تنظیم روش‌های جدید آینده پژوهی بر اساس الگوهای دینی-مهدوی؛
  •  شناخت و ترسیم مبانی و مبادی دینی آینده پژوهی و تبیین اصول اسلامی- مهدوی آینده پژوهی؛
  •  ارائه راهبردها و خط مشی های فرهنگی- دینی با ارائه پژوهش‌ها و نتایج یافته‌های آینده پژوهی.
  •  پژوهش های عمیق و بنیادین جهت تبیین مبانی دینی آینده پژوهی؛
  • پژوهش های میدانی(پویش محیطی)، جهت جمع آوری اطلاعات آینده شناسانه و تجزیه وتحلیل و ارائه آنها به مراکز فرهنگی و دینی؛


آثار منتشر شده:

چاپ اولین کتاب در حوزه آینده‌پژوهی دینی با نام «مجموعه مقالات مهدویت و آینده‌پژوهی»

مجموعه مقالات مهدویت و آینده‌پژوهی اولین پروژه آینده‌پژوهانه این گروه و پژوهشکده می‌باشد؛ این مجموعه شامل مقالات ذیل می باشد:
1. بررسی نسبت مهدویت پژوهی و آینده پژوهی ؛  نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی‌لک.
2. آینده پژوهی و مهدویت از چشم انداز قرآنی ؛  نویسنده: حجت الاسلام والمسلمین رحیم کارگر.
3. نسبت مهدویت و آینده پژوهی در متون روایی؛ نویسنده: دکتر سعید قربانی.
4. مهدویت محور آینده پژوهی دینی؛ نویسنده: دکتر محمدرحیم عیوضی.
5. آینده پژوهی موعودگرا و تصویرپردازی از جامعه آرمانی ؛ نویسنده: دکتر علی اصغر پورعزت.
6. کاربرد روش‌های چشم انداز در مهدویت پژوهی؛ نویسنده: دکتر محمود علیپور گرجی.
7. کاربرد روش های آینده پژوهی در مهدویت؛ نویسنده: دکتر سعید خزایی.
8. مؤلفه های آینده پژوهی در آموزه انتظار؛ نویسنده: مهندس عقیل ملکی فر.
9. مهدویت: روند هویت یابی مهدوی درعصر جهانی شدن ؛ نویسنده: دکتر حسین گودرزی.
 
  • چاپ 6 جلد از مقالات برگزیده کنگره «امام مهدی عج و آینده جهان» تحت عنوان مجموعه مقالات برگزیده کنگره امام مهدوی و آینده جهان؛
  • چاپ و انتشار 2 جلد از مجموعه مهدوی آیت الله امامی کاشانی( «خط امان» که به عربی ترجمه شده و برای کنگره آماده و منتشر گردید.) ؛

پروژه های در دست تحقیق و آماده نشر:
1. «تحلیل آینده پژوهانه خانواده در ایران با تأکید بر سیاستهای فرهنگی تحکیم خانواده»: موظفی حجت‌الاسلاموالمسلمین رحیم کارگر: در دست تحقیق
2. پروژه «مبانی آینده پژوهی اسلامی» : مجموعه مصاحبه و گفتگوهای علمی در حوزه آینده پژوهی دینی: حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی‌لک: در دست تحقیق
3. مجموعه مقالات فارسی کنگره امام مهدی(عج) و آینده جهان : 2 جلد : در دست آماده سازی جهت نشر
4.  طرح « همایش آینده پژوهی دینی»: این طرح در شورای پژوهشی پژوهشکده نیز بررسی گردیده است که البته قرار است اصلاحاتی انجام پذیرد و سپس برای مراحل بعدی به شورای عالی پژوهش ارسال گردد. : در دست اجرا و تحقیق

کارگاه های آموزشی برگزار شده:
1. کارگاه یک روزه آینده پژوهی؛ دکتر سعید خزایی(30/4/88)
2. کارگاه یک روزه آینده پژوهی و چشم انداز؛ دکتر سعید خزایی(19/11/88)
3. کارگاه آموزشی روش تدوین چشم انداز؛ دکترعلی مبینی دهکردی: نوبت صبح(6/3/89)

نشست ها و هم‌ اندیشی های علمی برگزار شده تاکنون:
1. نشست علمی «آینده پژوهی و مطالعات دینی» اساتید: دکتر محمدرحیم عیوضی، دکتر سعید خزایی، دکتر مصطفی ‌تقوی، دکتر غلامرضا بهروزی‌لک؛ دبیر علمی: دکتر مجید مبلغی (28/3/88)
2. هم‌اندیشی علمی «آینده پژوهی و ارتباط آن با مهدویت» با حضور اساتید: حجج الاسلام و المسلمین دکتر خیری، دکتر نجف لک زایی، دکترمحسن الویری و دکتر حسین گودرزی، مهندس عقیل ملکی‌فر...(19/11/88)
3. نشست علمی « جایگاه مهدویت در تحقق اهداف سند چشم انداز» استاد: دکتر علی مبینی دهکردی(دبیر کمیسیون زیربنائی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام) ؛ دبیر علمی: دکتر غلامرضا بهروزی‌لک. نوبت عصر(6/3/89)
4. نشست علمی « مبانی نظری آینده پژوهی» اساتید: دکتر مصطفی تقوی، دکتر غلامرضا بهروزی‌لک ؛ دبیر علمی: دکتر مجید مبلغی(16/4/89)
5. نشست علمی «آینده پژوهی و مطالعات اسلامی» اساتید: دکتر غلامرضا بهروزی‌لک، دکتر محسن الویری ؛ دبیر علمی: دکتر مجید مبلغی(3/4/89)
6. نشست علمی «آینده پژوهی و مهدویت: ظرفیت‌ها و دستاوردها » اساتید: دکتر غلامرضا گودرزی، دکتر سعید قربانی ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(23/12/90)
7. نشست علمی «آینده پژوهی و دین، عرصه ها و ضرورت ها» ؛ اساتید: دکتر محسن الویری، دکتر محمدرحیم عیوضی؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(20/2/91)
8. نشست علمی «مهدویت و راهبردهای آن در حرکت های اسلامی» استاد: آیت الله کورانی ؛ دبیر علمی: دکتر محسن مهاجرنیا( 25/3/91)
9. نشست علمی «مهدویت، آینده پژوهی و الهیات امید» اساتید: دکتر هادی صادقی، مهندس عقیل ملکی‌فر ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(31/3/91)
10.نشست علمی «جایگاه رجعت در نظام معرفتی اسلام» اساتید: آیت‌الله طبسی، آیت‌الله سند ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(12/6/91)
11.نشست علمی «بررسی تحلیلی اخبار حوادث آینده عراق و خاورمیانه» اساتید: دکتر سامی‌البدری، دکتر مسجدجامعی ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر (21/6/91)
12.نشست علمی «آینده پژوهی و تبلیغ(بررسی چشم اندازهای تبلیغات دینی در آینده )» اساتید: حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسن نبوی، دکتر سعید خزایی؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر (15/8/91)
13. نشست علمی «ولادت امام زمان(عج)، پاسخگویی به شبهات» اساتید: دکتر رضا مختاری، آیت الله یوسفی غروی، دکتر کمال السید ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(01/04/92)
14.نشست علمی «آینده پژوهی و ارتباط آن با سایر علوم» استاد: دکتر علی اصغر پورعزت (17/07/92)
15. نشست علمی «آینده پژوهی و فرهنگ: آینده فرهنگ و وظایف حوزه های علمیه» اساتید: دکتر حسین گودرزی، دکتر عبدالرحیم پدرام ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(17/10/92)
16. نشست علمی «آینده پژوهی و خانواده: آینده خانواده و وظایف حوزه های علمیه» اساتید: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رضاعلی کرمی، دکتر سعید خزایی ؛ دبیر علمی: حجت‌الاسلام والمسلمین رحیم کارگر(06/11/92)
17.هم‌اندیشی علمی «آینده پژوهی و ارتباط آن با مهدویت» با حضور اساتید: حجج الاسلام والمسلمین دکتر خیری، دکتر نجف لک زایی، دکترمحسن الویری و دکتر حسین گودرزی، مهندس عقیل ملکی‌فر...(19/11/88)
18.هم‌اندیشی علمی «مسأله شناسی آینده پژوهی دینی» با حضور اساتید: حجج الاسلام والمسلمین دکتر بهروزی‌لک، دکتر الویری، دکتر بابابی... و آقایان دکتر رحمانی، چزانی، ناصحی، هاشمی نژاد، مقدم پور، کوهی و ... (18/10/93)

ساختار و سازمان گروه:
مدیر گروه: حجت الاسلام والمسلمین رحیم کارگر
کارشناس گروه: سیدحسین میرخلیلی
اعضای شورای علمی گروه(جهت جلسات گروه و ارزیابی ها ): حجت الاسلام والمسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک؛ حجت الاسلام والمسلمین محسن الویری؛ دکتر حسین گودرزی؛ دکتر محمود علیپورگرجی؛ محمدرضا بهمنی؛ ناصحی(دانشجوی دکتری آینده پژوهی) ؛ افضلی(دانشجوی دکتری آینده پژوهی) ؛ اسماعیل چزانی شراهی (دانشجوی دکتری آینده پژوهی)
عضو هیئت علمی: حجت الاسلام والمسلمین رحیم کارگر

کد 77
 
امتیاز دهی
 
 


آخرین به روزرسانی:
دوشنبه 11 ارديبهشت 1402 10:47:03

تعداد بازديد اين صفحه: 17018
مطالب مرتبط پربازدیدترین اخبار

ALI

آدرس: قم- میدان شهدا- ابتدای خیابان معلم

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تلفن: 3115- 025

داخلی روابط عمومی پژوهشگاه: 6824 ( فقط امور مربوط به  روابط عمومی)

جهت ارتباط با سایر بخشهای پژوهشگاه، بر روی فایل زیر خط کلیک کنید: 

ایمیل: info@isca.ac.ir

فايلها
تلفنهاي داخلي سايتهاي پژوهشگاه. 96.5.30.pdf 198.547 KB

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) می‌باشد
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما