English | العربیة
 
گروه مسائل فقهی و حقوقی
 
اهداف
گروه مسائل فقهی و حقوقی که عهده ‏دار بررسى موضوعات خاص فقهى و حقوقى چالش برانگیز و مطرح در سطح کلان جامعه و نظام اسلامى ایران است اهداف زیر را فراروی خود دارد:
الف) ارائه راه‏ حل‏ هاى فقهى و حقوقى هماهنگ و منسجم در زمینه موضوعات جدید به ‏ویژه موضوعات فراروى نظام جمهورى اسلامى ایران؛
ب) ارائه فقه غنى شیعه در لباسى نو و به شیوه ‏اى متناسب با مقتضیات مکانى و زمانى؛
ج)  تبیین مسائل و چالش ‏هاى فقهى و حقوقى فراروى حوزه ‏هاى علمیه.

 
وظایف
در جهت تحقق اهداف یاد شده، این پژوهشکده وظایف زیر را عهد ه‏دار است:
مطالعه، تحقیق و اجراى طرح‏هاى پژوهشى در زمینه‌های:
الف) موضوعات جدید و خاص فقهى (در مقابل مباحث فلسفه فقهى)؛
ب) موضوعات جدید فقهى – حقوقى در تمامی حوزه‏هاى حقوق اعم از حقوق عمومى، خصوصى، جزایی، داخلى و بین ‏الملل به ویژه در موضوعات مورد نیاز نظام جمهورى اسلامى؛
ج) موضوعات کهن فقهى که به دلایلى نیازمند بازنگرى ‏اند، به‏ ویژه در موضوعات مورد نیاز نظام جمهورى اسلامى؛
د) نظام حقوقى اسلام و تطبیق و مقایسه آن با سایر نظام‏ هاى حقوقى؛
هـ) الگوها و نظریه ‏هاى کارآمد فقهى و حقوقى؛
شناسایى خلأها، نیازها، آسیب‌ها و مشکلات فقهى و حقوقى نظام جمهورى اسلامى؛
آسیب ‏شناسى فقهى – حقوقى نهادهاى تقنینى، قضایى و اجرایى نظام جمهورى اسلامى؛
ایجاد گروه‏ هاى تخصصى جهت اجراى برنامه ‏ها و فعالیت‏ هاى پژوهشى؛
فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه دانش و توانایى پژوهشگران پژوهشکده از طریق تشکیل و کارگاه ‏هاى آموزشى، برگزارى نشست‏ ها و گفت ‏وگوهاى علمى، ایجاد فرصت ‏هاى مطالعاتى و...
شناسایى، جذب و به کارگیرى پژوهشگران و صاحب‏نظران توانمند و حمایت از فقه ‏پژوهان حوزه علمیه جهت زمینه‏سازى رشد و اعتلاى آنان؛
اطلاع‏رسانى به حوزه‏هاى علمیه در زمینه پرسش‏ها و چالش‏هاى نوپیداى جامعه و نظام اسلامى در عرصه فقه و حقوق اسلامى؛
ارتباط و همکارى با سازمان‏ها، نهادها، مؤسسات و مراکز علمى، پژوهشى و اجرایى به منظور پیش‏برد اهداف پژوهشکده؛
برقرارى ارتباط فعال و سازنده با دیگر پژوهشکده‏ها و واحدهاى زیر مجموعه پژوهشگاه با هدف اجراى طرح‏هاى مشترک و جلوگیرى از انجام کارهاى موازى و تکرارى.
 
آثار منتشر شده (61 اثر)

1374
 • سیستم ‏هاى حقوقى کشورهاى اسلامى ج1/ترجمه: محمدرضا ظفرى - فخرالدین ‏اصغرى

1376
 • بلوغ دختران (ساله‏ هاى فقهى) / مهدى مهریزى
 • الکل و فرآورده‏هاى آن در فقه اسلامى/ سیدحسن وحدتى شبیرى (چاپ دوم 1389)
 • بررسى تطبیقى مفهوم و آثار اضطرار در حقوق ‏اسلامى‏/ ابراهیم ‏عبدى ‏پور
 • تحولات حقوقى جهان اسلام(ترجمه) / جمعى از محققان

1377
 • اذن و آثار حقوقى آن‏/علیرضا فصیحى ‏زاده
 • اسلام و دفاع اجتماعى‏/سید محمدعلى ابهرى
 • حسبه یک نهاد حکومتى/‏سیف‏ اللّه صرامى

1378
 • مطالعه تطبیقى غرر در معامله / ‏محمدتقى رفیعى
 • طهارت و نجاست اهل کتاب و مشرکان در فقه اسلامى/‏محمدحسن زمانى
 • بررسى تطبیقى مجازات اعدام/ ‏محمد ابراهیم شمس ناترى
 • آشنایى با حقوق جزا و جرم‏شناسى/ ‏اسماعیل رحیمى ‏نژاد (چاپ دوم 1391)
 • حقوق قراردادهاى بین‏المللى در اسلام‏/عباسعلى عظیمى شوشترى
 • شیوه تفسیر قراردادهاى خصوصى در حقوق ایران ‏و نظام های حقوقی معاصر/ حسین قشقائى
 • جاسوسى و خیانت به کشور/عادل ساریخانى

1379
 • مجهول بودن مورد معامله/‏سیدحسن وحدتى شبیرى
 • روش تفسیر قوانین کیفرى‏/ جلال‏الدین قیاسى

1380
 • مرگ مغزى و پیوند اعضا/حسین حبیبى
 • شرط ضمنى؛ پژوهشى تطبیقى در فقه، قانون مدنی ایران وحقوق خارجی / حسین سیمائى صراف
 • سوءعرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام (ترجمه)/ جلیل قنواتى و ابراهیم عبدى ‏پور

1381
 • جعاله در بانکدارى اسلامى/ ‏رسول مظاهرى

1382
 • مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه / علی اشرف دلفانی
 • وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه‏/سعیدخردمندى

1383
 • مطالعه تطبیقى ایجاب و قبول/ ‏جلیل قنواتى
 • رشد جمعیت، تنظیم خانواده و سقط جنین/ ‏محمدهادى طلعتى
 • بارورى‏هاى پزشکى از دیدگاه فقه و حقوق‏/ محمدرضا رضانیا معلم (چاپ دوم:1386)

1384
 • مداراى بین مذاهب/‏سید صادق سیدحسینى تاشی
 • ازدواج با غیر مسلمان/ ‏محمدرضا جباران
 • بررسى فقهى و حقوقى مرور زمان/ ‏احمد دیلمى
 • اندیشه سیاسی در گفتمان علوی / کار مشترک با پژوهشکده اندیشه سیاسی (چاپ دوم: 1385)

1385
 • تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا/ قدرت الله انصارى و همکاران (چاپ دوم: 1386)
 • حقوق مالى زوجه / فرج اللّه هدایت نیا
 • پیوند اعضاء از بیماران فوت شده و مرگ مغزى/ اسماعیل آقابابایى (چاپ دوم: 1386)
 • مبانى سیاست جنایى حکومت اسلامی‏/ جلال الدین قیاسى (چاپ دوم: 1386)
 • مبانى مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه)/ سید حسن وحدتى شبیرى
 • گفت‏وگوهاى فقه‏وقانونگذارى/ به کوشش: ابراهیم شفیعى سروستانى
 • گفت‏وگوهاى حق، حکم و تکلیف/ به کوشش: سیف اللّه صرامى
 • پژوهشى فقهى در خبر و خبرگزارى/ جواد فخار طوسى

1386
 • رابطه جرم و گناه/ سید صادق سید حسینى تاشی
 • مسئولیت مدنى در فقه امامیه (مبانى و ساختار) / محمود حکمت نیا (چاپ دوم : 1389)

1387
 • حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامى(ج1 مقالات فقهی )/به کوشش: ابراهیم شفیعى سروستانى
 • حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامى(ج2 مقالات حقوقی) /به کوشش: ابراهیم شفیعى سروستانى
 • حجاب مسئولیت‏ها و اختیارات دولت اسلامى(ج3 گفت‌وگو ها و.....)/به کوشش: ابراهیم شفیعى سروستانى
 • نهضت عاشورا/ مجموعه مقالات/ کار مشترک با پژوهشکده های کلام و علوم سیاسی

1388
 • بررسی فقهی حقوقی جرائم رایانه ای / حسینعلی بای ، بابک پور قهرمانی

1389
 • بررسی فقهی حقوقی شرکت های هرمی / اسماعیل آقابابائی
 • درآمدی بر تروریسم پژوهی / عبدالمجید مبلغی
 • الکل و فرآورده های آن در فقه اسلامی(ویرایش جدید) / سیدحسن وحدتی شبیری
 • پژوهشی فقهی و حقوقی در جرائم مطبوعاتی / عادل ساریخانی

1390
 • مقاله «استدلال به روایات تعیین سن یائسگی در بوته نقد» / سید ضیاء مرتضوی / مجله فقه شماره 69

1391
 • بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی / محمدصالحی مازندرانی
 • آشنائی با حقوق جزا و جرم شناسی / اسماعیل رحیمی نژاد (ویرایش جدید)
 • تصرفات حقوقی منافی با حقوق متعهدله / اسماعیل نعمت اللهی
 • حقوق متهمان(بررسی فقهی و حقوقی) / جواد فخار طوسی
 • مقاله «نقش رضایت مجنی علیه در مجازات قتل از روی ترحم (اتانازی)» / اسماعیل آقابابایی/مجله فقه شماره72
 • بررسی فقهی مدیریت در روابط زن و شوهر / امیر رحمانی
 • مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در فقه و حقوق ایران/ عزیزالله فهیمی
 • پژوهشی فقهی در شناخت موضوع و بازنگری ادله سن یائسگی/ سیدضیاء مرتضوی
 • مسائل فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم(اتانازی)/ اسماعیل آقابابائی
 • حمایت از کارکنان پزشکی در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه و فقه امامیه / مهدی فیروزی (مقاله) / مجله فقه / شماره74 / زمستان1391
 • بررسى فقهى حقوقى میراث فرهنگی / سیدمحسن فتاحی

آثار در دست نشر:
 • حسن نیّت در حقوق قراردادها و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق ایران / علی جعفری
 • اعادۀ حیثیت در فقه و حقوق / جواد فخار طوسی

 
پروژه های در دست تحقیق:
 • قراردادهای الکترونیکى از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی/رسول مظاهری– محمدعلی خادمی کوشا
 • مسئولیت مدنى ناشی از حوادث وسایل نقلیه از منظر فقه و حقوق/سید حسن وحدتی شبیری
 • نظام اسلامی و مسئله روابط زن و مرد(مجموعه گفتگوها) / به کوشش علیرضا فجری
 • اقامه حدود در عصر غیبت / سید باقر محمدی
 • تأثیر دیدگاه‌های فقهی بر قوانین کیفری در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص / اسماعیل آقابابایی
 • ضمان اقدامات غیر قضایی حکومت و اشخاص آن / سید ضیاء مرتضوی
 • حق بر توسعه در نظام بین‌الملل حقوق بشر و آموزه‌های اسلامی / مهدی فیروزی
 • ضمانت از دین آینده / محمد صالحی مازندرانی
 • ضمان سرایت جنایت اعضاء به نفس / علیرضا فجری
 • حقوق، مسئولیت‌ها و احکام آستان‌های مقدس / سیف الله صرامی
 • مالکیت فضای محاذی زمین و احکام بهره برداری از آن / محمدحسن نجفی‌راد
 • مسئولیت کیفری رانندگان وسایل نقلیه / اسماعیل آقابابایی
 • نظریه عقود اذنی / علی فلاحتی

 
نام اعضای هیئت علمی:
1. سید ضیاء مرتضوی
2. محمد حسن نجفی‌راد
3. سیف الله صرامی
4. مهدی فیروزی
5. اسماعیل آقابابایی

 
مدیر گروه:
محمدصالحی مازندرانی

دبیر گروه:
علیرضا فجری

آدرس:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – پژوهشکده فقه و حقوق- گروه مسایل فقهی و حقوقی
تلفن: 371160 داخلی 1370   فکس: 37831728

کد 77
کلمات کليدي
مسائل فقهی و حقوقی, فقه و حقوق
 
امتیاز دهی
 
 


آخرین به روزرسانی:
دوشنبه 11 ارديبهشت 1402 10:47:03

تعداد بازديد اين صفحه: 15697
مطالب مرتبط پربازدیدترین اخبار

آدرس: قم- میدان شهدا- ابتدای خیابان معلم

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
تلفن: 3115- 025

داخلی روابط عمومی پژوهشگاه: 6824 ( فقط امور مربوط به  روابط عمومی)

جهت ارتباط با سایر بخشهای پژوهشگاه، بر روی فایل زیر خط کلیک کنید: 

ایمیل: info@isca.ac.ir

فايلها
تلفنهاي داخلي سايتهاي پژوهشگاه. 96.5.30.pdf 198.547 KB

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) می‌باشد
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما