معرفی رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
معرفی رئیس پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
رزومه آموزشی و پژوهشی حسین الهی نژاد
اینجانب حسین الهی نژاد در سال 1361 وارد حوزه علمیه ولی عصر(ع) مهدی شهر شدم و بعد از دو سال به حوزه علمیه قم، مدرسه امام صادق(ع) آمده و مقدمات و سطوح اولیه دروس حوزه را در آنجا گذراندم و بعد از گذراندن مقدمات و سطوح اولیه  وارد درس خارج حضرات آیه الله سبحانی و وحید خراسانی و جوادی آملی شده و تقریبا از سال 1373 الی 1385 به فراگیری فقه و اصول پرداختم و در کنار درس خارج فقه و اصول، به موسسه امام صادق(ع) که زیر نظر حضرت آیه الله سبحانی است رفته و از سال 1379 الی 1383 در رشته کلامی اسلامی فراغ التحصیل شده ام و در کنار تحصیل علوم مختلف حوزوی در برخی از موسسات علمی نظیر موسسه اسرا زیر نظر  حضرت ایه الله جوادی آملی حضور پیدا کرده و قریب به چهار سال در این مرگز به کار تحقیقاتی و پژوهشی مشغول بودم و در سال 1379 به موسسه انتظار نور رفته و در عرصه مهدویت به کارهای پژوهشی پرداختم و از اینجا وارد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شده و در پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی در پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی به کارهای مهدویت پژوهی مشغول شدم و در این مدت تحصیلی و پژوهشی که تقریبا30 سال می باشد به تدوین کتابها و مقالاتی پرداختم که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود.

الف: سوابق تحصیلات:
1ـ  15سال در خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم
2ـ  فارغ التحصیل از موسسه امام صادق(ع) و دکترای کلام اسلامی
3ـ اخذ مدرک دانشیار در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ب:  سوابق تدریس:
1ـ تدریس فلسفه در مدرسه مومنیه به مدت پنج سال
2ـ تدریس کلام در مدرسه حجتیه به مدت پنج سال
3ـ تدریس منطق در مدرسه حجتیه به مدت پنج سال
4ـ تدریس عقاید در مدرسه صدوقی به مدت سه سال
5ـ تدریس کلام جدید و فلسفه دین در مدرسه معصومیه
6ـ تدریس مهدویت و مسائل جدید در مدرسه معصومیه
7ـ تدریس مهدویت و کلام جدید در مدرسه معصومیه
ج: سوابق علمی ـ پژوهشی
1ـ  انتشار کتاب
1ـ1 اتحاد و همگرائی در پرتو مهدویت و موعودگرائی        
1ـ2  آشنائی با امام زمان (ع)    
1ـ3  درآمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی    
1ـ4  حج و مهدویت
1ـ4  مهدویت و مبانی کلام جدید    
1ـ6  فلسفه مهدویت پژوهی (مساله شناسی، معرفت شناسی و مبانی شناسی)
1ـ7 ظرفیت سازی انتظار در اهل سنت
1ـ8 زمینه سازی ظهور و نقش مردم در آن


2ـ  انتشار مقاله در مجلات
 2ـ1 قاعده قسر ضرورت بخش مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
 2ـ2 استخلاف و مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
2ـ3 خاتمیت مبنای کلامی مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
2ـ4 مساله شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
2ـ5 اصول و مبانی هستی شناختی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
2ـ6 کنکاشی در علم به ظهور، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
2ـ7 برهان لطف و مهدویت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
2ـ8 مهدویت و زبان دین، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
2ـ9 آینده نگری و فرجام تاریخ بشریت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
2ـ10 در آمدی بر فلسفه مهدویت پژوهی، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
2ـ11 همگرائی مسلمانان در باورداشت مهدویت، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود
 2ـ12 مهدویت و عقل گرائی، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
2ـ13 سکولاریسم و مهدویت، علمی ترویجی، مجله پژوهشهای مهدوی
2ـ14 تحلیل و بررسی مفهومی انتظار با رویکرد قانون تواطی و تشکیک، علمی پژوهشی مجله مشرق موعود
2ـ15 معرفت شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
2ـ16 آینده نگری و مهدویت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود    
2ـ17 مهدویت فرجام تنازع حق و باطل، علمی ترویجی، مجله انتظار موعود    
 2ـ18 رشتگی مهدویت پژوهی و آسیب شناسی آن، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود
2ـ19 روش شناسی مهدویت پژوهی، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود
2ـ20 تأملی بر نظریه وجود اهل کتاب در دوران حکومت جهانی امام زمان(ع)، علمی پژوهشی، مجله انتظار موعود
2ـ 21 تحلیل رویکرد شناختی و کارکرد شناختی انتظار از منظر اهل سنت، علمی پژوهشی، مجله انتظار موعود
2ـ 22 استلزام ظهور در رفع عوامل غیبت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود
2ـ23 عمومیت قانون علیت و قانونمندی جامعه توجیه گر نقش مردم در ظهور، علمی پژوهشی، مجله انتظار موعود
2ـ24 نماد گرایی در روایات نشانه های ظهور، علمی پژوهشی ، مجله مشرق موعود
2ـ25 انتظار و ظرفیت آن در اهل سنت، علمی پژوهشی، مجله مشرق موعود
2ـ26 تأملی بر نظریه فراگیری اسلام در عصر ظهور، علمی پژوهشی، مجله انتظار موعود
2ـ27 مهدویت مبنای دین شناختی ولایت فقیه در تحکیم نظام جمهوری اسلامی ایران، علمی ترویجی  مجله پژوهش های مهدوی
2ـ28 تحلیل و بررسی نقش دعا در تعجیل بخشی ظهور
2ـ29 تاملی بر نظریه فراگیری اسلام در عصر ظهور
2ـ30 تحلیل مبنائی عدالت مهدوی در عصر غیبت با ابتناء بر نظریه ولایت فقیه
2ـ31 مهدی یاوران، ره توشه راهیان نور
2ـ32 آثار وجودی امام غایب، ره توشه راهیان نور
2ـ33 بررسی جرم شناختی جرایم علیه گردشگران، مجله پژوهشنامه حقوق
2ـ34 تحلیل و بررسی شرایط ظهور در دست نشر
 2ـ35 چشم انداز مهدویت پژوهی با کاربست آینده پژوهی، در دست نشر
2ـ36 ختم رسالت و ختم وصایت، در دست نشر
2ـ37 رشد عقل و عقلانیت در پرتو حکومت مهدوی، در دست نشر    
2ـ38 امامت مبنای کلامی مهدویت در دست نشر
2ـ39 جایگاه مهدویت پژوهشی در علوم اسلامی انسانی در دست نشر
2ـ40 دیرینگی اندیشه غیبت و دلائل آن در دست نشر
2ـ41 نتصابی بودن امامت و نیابت در کلام امام رضا(ع) در دست نشر
2ـ 42حدود 20 مقاله در مجله مبلغان نیز به چاپ رسیده است
2ـ43تحلیل و بررسی روانی ابعاد غیبت و کیفیت رابطه آن با رخداد ظهور
2ـ43نظریه اختیاری بودن ظهور مبتنی بر نظریه اختیاری بودن سرنوشت
2ـ 45تحلیل الگوی عدالت مهدوی در عصر غیبت با ابتناء بر نظریه ولایت فقیه    

   3ـ انتشار مقاله در همایش ها
    3ـ1 المستقبلیه و مصیر التاریخ البشری، همایش بین المللی امام مهدی و آینده جهان
    3ـ2 منجی گرائی و آینده نگری، علمی پژوهشی، همایش روز جهانی فلسفه    
     3ـ3 رجعت و کیفیت بازگشت روح به بدن، همایش بین المللی آموزه های دینی و مساله نفس و بدن
    3ـ4 اتحاد و کارکردهای آن از منظر قرآن، عمایش قرآن، عترت معصومین، اتحاد ملی و انسجام اسلامی
    3ـ5 انتصابی یا انتخابی بودن منصب امامت، همایش انتظار و مهدویت در آموزه های رضوی    
    3ـ6 جبر و اختیار از منظر امام خمینی، دانشنامه امام خمینی، موسسه آثار و نشر امام خمینی
    3ـ7 کرامت مهدوی موانع و زمینه ها، سومین همایش مهدویت
    3ـ8 ویژگیهای منتظران و جامعه منتظر، چهارمین همایش مهدویت
    3ـ9 انتظار ، عدالت و صلح جهانی، پنجمین همایش مهدویت
    3ـ10 انتظار، انسجام اسلامی و دولت اسلامی، هفتمین همایش مهدویت
    3ـ11 انتظار فعال و توانمندی عقلانی منتظران، هشتمین همایش مهدویت
     3ـ12 دو برداشت از انتظار ، همایش بزرگ منجی گرائی
     3ـ13 انتظار الگو بخش سبک زندگی امروزی، همایش سبک زندگی در پرتوی حیات طیبه    
      3ـ14 ظهور و قیام مهمترین تحولات فرجام تاریخ بشریت و نقش ایرانیان در آن، همایش الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی
     3ـ15باز شناسی مفهومی انتظار با رویکرد عام و خاص از منظر شیعه و اهل سنت، همایش دکترین مهدویت
     3ـ16 چشم انداز مهدویت پژوهی با کاربست آینده پژوهی، دومین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی در ترکیه
      3ـ 17 جایگاه مهدویت پژوهی در علوم اسلامی انسانی ، سومین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی در آلمان

مسئولیت ها:
       1ـ مسئول گروه مبانی مهدویت
       2ـمسئول پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی
      3ـ هیئت تحریریه مجله پژوهش های مهدوی

به روزشده در سایت پژوهشگاه: 12 آذر 1396
منبع: اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 7310
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما