جمعه 13 بهمن 1396

اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
معاونت پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با هدف تولید و ترویج معارف مرتبط با حوزۀ علوم اسلامی انسانی و به منظور تقویت مبادله یافته‌های علمی و تحقیقاتی بین مراکز علمی، ایجاد وحدت رویه در فرایند چاپ و نشر فصلنامه‌های علمی پیشنهاد تأسیس اداره نشریات را به هیئت امنای دفتر تبلیغات ارائه نمود و در تاریخ1379/4/30 تصویب و طی نامه شماره100/1040/ه ابلاغ گردید.

شورای علمی اداره نشریات

به منظور برنامه‌ریزی دربارۀ مسائل مربو ط به نشریات، حفظ یکپارچگی تصمیمات و هماهنگی نشریات، شورایی به 
نام «شورای نشریات علمی پژوهشگاه» تصویب شد تا ضمن بررسی فعالیت نشریات، تصمیمات لازم در بهبود کمّی و کیفی نشریات اتخاذ نماید.

اعضای شورای نشریات
هیئت رئیسه پژوهشگاه شامل: رئیس پژوهشگاه بهعنوان رئیس شورا؛ معاون پژوهشی پژوهشگاه؛ معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه؛ مدیران مسؤل نشریات پژوهشگاه؛ سردبیران نشریات پژوهشگاه؛ رئیس اداره نشریات پژوهشگاه بهعنوان دبیر شورا؛ رئیس اداره فناوری اطلاعات پژوهشگاه و رئیس اداره نشر پژوهشگاه. 
ساختار اداره نشریات
این اداره با پنج پست سازمانی رئیس ادارۀ نشریات و چهار کارشناس امور اجرایی فصلنامه‌ها و سه پست غیرساختاری مدیرمسئول، سردبیر و دبیر تحریریه تشکیل شده است.


نشریات معاونت پژوهش و پژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی: 21 نشریه

    نشریات علمی ـ پژوهشی
1.    فصلنامه پژوهش‌های قرآنی (
Jqr.isca.ac.ir
2.    فصلنامه نقدونظر (
Jpt.isca.ac.ir
3.    فصلنامه فقه (
Jf.isca.ac.ir)؛ 
4.    فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی (
Jiss.isca.ac.ir
5.    دوفصلنامه پژوهش‌های عقلی نوین (
Novin.isca.ac.ir

    نشریات علمی ـ ترویجی

6.    فصلنامه اخلاق (akhlagh.morsalat.ir
7.    فصلنامه مطالعات علوم قرآن (
jqss.isca.ac.ir
8.    دوفصلنامه سیره‌پژوهی اهل‌بیت: (
sirepajouhi.isca.ac.ir
9.    دوفصلنامه الکترونیکی مدیریت دانش اسلامی (
Jikm.isca.ac.ir

    نشریات علمی ـ تخصصی

10.    حوزه (jh.isca.ac.ir)؛
11.    دوماهنامه آینه پژوهش (
jap.isca.ac.ir
12.    دوفصلنامه مطالعات ادبی متون اسلامی (
jrla.isca.ac.ir)؛ 
13.    دوفصلنامه Islamic Political Studies (مطالعات سیاسی اسلامی) (
jips.isca.ac.ir
14.    دوفصلنامه الکترونیکی فقه و سیاست (
Jp.isca.ac.ir
15.    دوفصلنامه الکترونیکی جامعه مهدوی (
jm.isca.ac.ir
16.    دوفصلنامه الکترونیکی الفکر سیاسی الاسلامی (عربی) (
ipt.isca.ac.ir
17.    دوفصلنامه الکترونیکی Theosophia Islamica  (مطالعات نفس)(انگلیسی) (
jti.isca.ac.ir
18.    دوفصلنامه الکترونیکی الهیات شهر (
jtc.isca.ac.ir
19.    دوفصلنامه الکترونیکی التاریخ والحضارۀ الاسلامیه: رؤیة معاصره (عربی) (
ihc.isca.ac.ir

    نشریات در دست اقدام

20.    دوفصلنامه الکترونیکی الفقه والتجدید: رؤیة مقارنه (عربی) (jfm.isca.ac.ir
21.    دوفصلنامه الکترونیکی معنویت پژوهی

 

کلمات کليدي
اداره نشریات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, اداره نشریات شعبه خراسان رضوی, معرفی اداره نشریات
 
امتیاز دهی
 
 

[Part_Lang]
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 13361
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما