به همت پژوهشکده فقه و حقوق انجام شد آخرین وضعیت «پروژه بازخوانی اصل برائت با تکیه بر امتنانیت آن»  دو فصل از پروژه «بازخوانی اصل برائت با تکیه بر امتنانیت آن» تدوین شده است. حجت‌الاسلام و‌ المسلمین خادمی کوشا در مورد آخرین وضعیت پروژه« بازخوانی اصل برائت با تکیه بر امتنانیت آن»‌گفت: 
پروژه بازخوانی اصل برائت با تکیه بر امتنانی بودن آن، از پروژه‌هایی است که رویکرد کاربردیسازی هر چه بیشتر به دانش اصول فقه و شناخت عرصه‌های جدید آن دارد.
عضو هیئت علمی گروه دانش‌های وابسته به فقه در خصوص محتوای پروژه افزود: موضوع این پروژه بررسی و شناخت چیستی امتنانی بودن برائت و آثار و لوازم آن است و هدف از این پروژه ظرفیت سنجی اصل برائت در احکام اجتماعی و شناخت عرصه‌های تأثیر امتنانی بودن اصل برائت در جامعه است.
مدیر گروه دانش‌های وابسته به فقه در ادامه توضیح داد: تاکنون دو فصل از این پروژه با محتوای مفهوم‌شناسی و آثار و لوازم امتنانی بودن، انجام شده و دو مقاله علمی پژوهشی از آن در مجله «کاوشی نو در فقه اسلامی» منتشر شده است. شایان ذکر است فصل اصلی این پروژه عهده‌دار بحث تطبیقی آثار و لوازم امتنانی بودن اصل برائت است. این فصل فعلا در دست انجام است.
کلمات کليدي
اخبار پژوهشکده فقه و حقوق, حجت‌الاسلام و‌ المسلمین خادمی کوشا, بازخوانی اصل برائت با تکیه بر امتنانیت آن
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 113
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما