پژوهشکده فقه و حقوق حق، حکم و تکلیف: گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه کتاب پیش روی درصدد تبیین سه بحث حق، حکم و تکلیف از منظرها و ابعاد مختلف است و به تبیین و بررسی تعریف،‌ تقسیم و ماهیت حق و حکم و تکلیف و نظریه‌پردازی در این زمینه و تأثیر هر نظریه بر مقولاتی چون حقوق بشر و حقوق اساسی می‌پردازد.  کتاب دارای دو بخش است. بخش اول مروری تحلیلی بر محتوای گفتگوهاست. بخش دوم در بردارنده متن گفتگوی صاحب‌نظران است. بر این اساس این کتاب گفتگومحور است، ولی بخش نخست آن روش پژوهشی تحلیلی دارد.  حق، حکم و تکلیف: گفت‌وگو با جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه؛ به‌کوشش سیف‌الله صرّامی؛ تهیه‌کننده: پژوهشکده فقه و حقوق؛ چاپ اول، قم: پژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، زمستان 1385، 568ص وزیری.
***

مبحث حق و حکم را می‌توان از مباحث پرسابقه در علوم مختلف شمرد، به‌ویژه بحث از حق و کاربرد این واژه از واژگان و مباحث پرکاربرد و با سابقه در کلام، فلسفه، اخلاق، فقه، حقوق، فلسفه حقوق و مباحث مربوط به حقوق بشر بوده است. در فقه و حقوق نیز مبحث حق و حکم از موضوعاتی است که درباره آن مباحث فراوانی شده و تألیفات مختلفی پدید آمده است.
این مباحث در دوران معاصر که تأکید بر مقوله‌هایی چون حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی مردم در مقابل حکومت رواج یافته، در چارچوب گفتمان‌های حق‌مداری و تکلیف‌گرایی مورد نقد و بررسی در محافل روشنفکری دینی و غیردینی قرار گرفته است. دغدغه اصلی در این بررسی‌ها، شناخت و تعیین موقعیت انسان است از جهت اینکه در نظام هستی و به‌ویژه در مقابل خالق خود اصالتاً صاحب حق است یا دارای تکلیف است؟
در پی این بحث، رابطه حق و تکلیف مردم با حکومت مطرح می‌شود. 

کتاب پیش روی درصدد تبیین سه بحث حق، حکم و تکلیف از منظرها و ابعاد مختلف است و به تبیین و بررسی تعریف،‌ تقسیم و ماهیت حق و حکم و تکلیف و نظریه‌پردازی در این زمینه و تأثیر هر نظریه بر مقولاتی چون حقوق بشر و حقوق اساسی می‌پردازد. 
کتاب دارای دو بخش است. بخش اول مروری تحلیلی بر محتوای گفتگوهاست. بخش دوم در بردارنده متن گفتگوی صاحب‌نظران است. بر این اساس این کتاب گفتگومحور است، ولی بخش نخست آن روش پژوهشی تحلیلی دارد. 

بخش اول مشتمل بر پنج فصل است: 
فصل اول: کلیات: این فصل به تعاریف، پرسش‌ها و چالش‌ها، حوزه‌های بحث و پیشینه آن پرداخته است. 
فصل دوم: مبانی: نویسنده در این فصل مبانی را به‌مبانی خدامحور و مبانی انسان‌محور تقسیم کرده است. مبانی خدامحور خود به تکلیف‌محور، عبودیت‌محور و خدامحوری در مرحله اثبات تقسیم شده است. مبانی انسان‌محور نیز دو قسم است: انسان‌محور الحادی، انسان‌محور خداباور.
فصل سوم: منابع حق: در این فصل منابع به دو دسته منابع ظاهری و منابع واقعی تقسیم شده است. 
فصل چهارم: نظریه در حق و تکلیف: نویسنده درباره سه نظریه سخن گفته است: اصالت تکلیف، اصالت بندگی، حق‌مداری.
فصل پنجم: تأثیر نظریه‌های مختلف در حق و تکلیف بر چند مسئله حقوق داخلی و بین‌المللی: در این فصل تأثیر نظریات بر چهار مسئله بررسی شده است که عبارت از: مسئله حقوق بشر، مسئله روابط مردم و حکومت، مسئله عدالت اجتماعی، مسئله فهم متون دینی. 

بخش دوم به گفتگو با کارشناسان و صاحب‌نظران اختصاص یافته است.
در این گفتگوها تلاش شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود: تعریف حق و حکم چیست و چه تقسیماتی دارند؟ چالش‌ها و پرسش‌های موضوع حق و حکم در کدام‌یک از علوم بیشتر و پیچیده‌تر است؟ مباحث حق و تکلیف، و حق و حکم، درون‌دینی‌اند یا برون‌دینی؟ این مباحث با کدام‌یک از مباحث علوم رابطه نزدیک دارد؟ مبانی و منابع حق از مجموع آموزه‌های اسلامی کدام‌اند و چه تأثیراتی بر رابطه حق و حکم یا حق و تکلیف دارند؟
تاریخ بروز رسانی یکشنبه بیست و چهارم فرودین ماه 1399
منبع: اداره نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
http://shop.isca.ac.ir/index.php/books/514-D8ADD982-D8ADDAA9D985-D8AADAA9D984DB8CD981 کلمات کليدي
معرفی آثار, آثار علمی پژوهشکده فقه و حقوق, حجت الاسلام و المسلمبن سیف الله صرامی
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 14
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما