پژوهشکده اسلام تمدنی - فقه کاربردی فعالیت‌های فقهی پژوهشکدۀ اسلام تمدنی از سال  1373 آغاز شد و از سال ۱۳۷۷ به صورت یک گروه مستقل و با عنوان گروه پژوهشی فقه و حقوق اسلامی، تلاش‌های خود را معطوف به نیازهای جامعه و حوزۀ علمیه، توسعه و ارتقا بخشید. این گروه با داشتن پشتوانۀ قوی فکری و علمی و در مسیر بالندگی و رشد کمی و کیفی فرایند استنباط و کارکردهای آن تمرکز یافته و در موضوعات متنوع مرتبط با فقه و اصول، به‌ ویژه مسائل مستحدثه درون فقهی و مباحث فلسفۀ فقه و فلسفۀ اصول، محصولات فاخری را به جامعۀ علمی حوزوی و دانشگاهی تقدیم داشته است. پس از تأسیس رسمی پژوهشکده، گروه با تغییر عنوان، با نام «گروه پژوهشی فقه کاربردی» مأموریت و اهداف جدیدی برای خود تعریف کرد تا از مباحث نظری محض، به سوی پژوهش‌ ها و مطالعات متناظر با نیازهای عینی جامعه گام بردارد و هم ‌اکنون پروژه هایی با این رویکرد را دنبال می‌کند.
مأموریت گروه:
تأمین پشتوانه‌های علمی تمدن نوین اسلامی‌ـ ایرانی از طریق انجام پژوهش‌های فقهی معطوف به نیازهای جامعه.
اهداف کوتاه‌ مدت (۲ ساله):
پژوهش در زمینه‌ های:
۱- مرجع‌شناسی توصیفی و تدوین اقتراح با محوریت فقه شهر و شهرنشینی؛
۲-   ساختار مفهومی فقه شهر و شهرنشینی؛
۳-  نقد مبانی و آرای فقهی سلفیه (وهابیت)؛
۴- مبناشناسی و بررسی تطوّرات تاریخی فقه مقارن.

اهداف بلند‌ مدت(۵ ساله):
پژوهش در زمینه‌ های:
۱- فقه شهر و شهرنشینی؛
۲- فلسفۀ فقه و اصول فقه معطوف به تمدن اسلامی؛
۳- جریان‌شناسی مذاهب فقهی در تمدن اسلامی.

اعضای گروه:
۱- حجت الاسلام علی شفیعی – مدیرگروه فقه کاربردی، مربی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
۲- دکتر سیدمحمد حسینی – استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
۳- مجتبی فانی- کارشناس پژوهش.

شورای علمی گروه:
۱- حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار دانشگاه باقر العلوم
۲- محمدتقی فخلعی ،استاد دانشگاه فردوسی مشهد
۳- حجت الاسلام محمدرضا کاظمی گلوردی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی – واحد مشهد
۴- حجت الاسلام علی شفیعی ،مربی،عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۵- عبدالرضا جوان جعفری، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
۶- سیدمحمد حسینی،استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
۷- حجت الاسلام سیدحمید علوی آزیز،مربی، مدرس حوزه علمیه خراسان

محققان:
۱- حجت الاسلام علی الهی خراسانی،  درحال تحصیل درسطح۴ حوزه و دارای مدرک دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛
۲- حجت الاسلام سیدمهدی مرویان حسینی – دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛
۳- بلال شاکری- درحال تحصیل درسطح۴ حوزه و دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی و همکار پژوهشی پژوهشکده؛
۴- حجت الاسلام مصطفی درّی – در حال تحصیل در سطح چهار حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛
۵- حجت الاسلام هادی میهن‌دوست – در حال تحصیل در سطح چهار حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده؛
۶- بهنام طالبی طادی- دارای مدرک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛
۷- حجت الاسلام سیدرضا شیرازی؛ دارای مدرک سطح چهار حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛
۸- حجت الاسلام مهدی عصمتی- در حال تحصیل در سطح چهار حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده؛
۹- علی محمدیان-  دارای مدرک دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی و همکار پژوهشی پژوهشکده ؛
۱۰- حسین الهی خراسانی- در حال تحصیل در سطح سه حوزه و همکار پژوهشی پژوهشکده؛
۱۱- حجت الاسلام سیدحمید علوی آزیز- در حال تحصیل در سطح چهار حوزه و عضو شورای علمی گروه؛

پروژه‌ های در دست تحقیق:
۱- مجموعه مقالات فقه تکفیر؛ نقدها و ابهام‌ها – جمعی از نویسندگان؛
۲- گفتگو و کتابشناسی توصیفی فقه شهر – علی الهی خراسانی؛
۳- فقه مقارن؛ مبناشناسی، گونه‌شناسی و تطورات تاریخی –علی شفیعی؛
۴- شیوه‌های احراز اهداف و مقاصد شریعت و کاربرد آن در استنباط– هادی میهن دوست/ علی الهی خراسانی.
۵- زمینه‌ها و چالش‌های همزیستی با سایر مذاهب در فقه امامیه – سیدمهدی مرویان حسینی؛
۶- بررسی ارتباط متقابل تربیت و اقتصاد بر اساس آموزه‌های اسلامی –  سیدمحمد حسینی؛
۷- تصویر انسان در فقه؛ مورد پژوهی جنسیت در فقه معاصر(پروژه موظفی)-  علی شفیعی؛
۸- الگوهای فرهنگی سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام- بهنام طالبی طادی؛
۹- بررسی آرای فقهی پیرامون صدق و کذب- علی محمدیان؛
۱۰- فلسفه علم اصول(مجموعه کارگاه های آموزشی پژوهشی)- حسین الهی خراسانی؛

پروژه ‌های اتمام یافته درشش ماهه اول سال ۹۷:
1-آموزه‌های اسلامی تولید و توزیع – دکترسیدمحمد حسینی؛آثار منتشرشده در سال ۹۷-۹۵:
2- نظریۀ اعتبار قانونی در گذار از شخصیت‌ گرایی، علی الهی خراسانی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵؛
3- حقیقت حکم شرعی در اصول فقه ، بلال شاکری، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۶؛
4- الزامات فراموش شده توسعه پایدار، سیدمحمد حسینی، .انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۶٫

مقالات علمی – پژوهشی در سال ۹۷-۹۵:
۱- درآمدی بر مبانی و آسیب شناسی رویکردها و روش های اصول فقه، علی شفیعی. جستارهای فقهی و اصولی،ش ۴ پاییز ۱۳۹۵؛
۲- بن نگره شخصیت گرایی در اصول فقه و هویت یابی نظریه حق الطاعه (مقاله مستخرج از طرح پژوهشی نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی)، علی الهی خراسانی مقالات علمی پژوهشی،جستارهای فقهی و اصولی، ش ۱،زمستان ۱۳۹۴؛
۳- بازخوانی نقش حقیقت حکم شرعی در کشف مراتب آن (مقاله مستخرج از طرح پژوهشی حقیقت حکم شرعی در اصول فقه)،بلال شاکری، مقالات علمی پژوهشی،جستارهای فقهی و اصولی، ش ۲ ، بهار ۱۳۹۵٫

کرسی علمی/ نشست تخصصی/ کارگاه آموزشی- پژوهشی در سال ۹۷-۹۵:
۱- مبانی انسان شناسی در علم فقه /نشست تخصصی/ مهدی مهریزی؛ ۸ خردادماه ۱۳۹۵؛
۲- فقه و حقوق شهروندی /نشست تخصصی/ محمد سروش محلاتی، ۳۱ مردادماه ۱۳۹۵؛
۳- قواعد فقهی شهرسازی اسلامی  /کرسی ترویجی/ احمد مبلغی(اراده دهنده) ، مرتضی اسکندری(استاد ناقد) شهریورسال۱۳۹۵؛
۴- توان‌سنجی فقه در مهار پیامدهای  روند رو به گسترش اجتناب مالیاتی / نشست تخصصی/ناصر الهی، ۳۰ دی ماه ۱۳۹۵؛
۵- اولین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول/کارگاه تخصصی/ (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، مجتبی الهی خراسانی و محمود مروارید، ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۵؛
۶- دومین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول/کارگاه تخصصی/ (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، مجتبی الهی خراسانی ، علی‌ اکبر رشاد، محمود مروارید، و حسنعلی علی‌اکبریان، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۶؛
۷- بازنگری در ساختار علم اصول (با تأکید بر قرینه‌شناسی)  /کرسی ترویجی/ ( با مشارکت پژوهشکده فقه و حقوق) رضا اسلامی(ارائه دهنده)، حسنعلی علی اکبریان و محمدعلی خادمی کوشا(اساتید ناقد)، ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶؛
۸- فقه شهر؛چیستی، ابعاد و ساختار /کرسی ترویجی/ علی الهی‌خراسانی(ارائه دهنده)، عبدالحمید واسطی(استاد ناقد)، ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۶؛
۹- چالش‌های رویکرد «سنتی» به فقه در حل مبانی و مسائل عمومی فقه شهر / کرسی ترویجی/ ( با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن) مصطفی درّی(ارائه دهنده)، مصطفی اسکندری(استاد ناقد)، ۱ آذرماه ۱۳۹۶؛
۱۰- سومین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول /کارگاه تخصصی/ (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، مجتبی الهی خراسانی، سعید ضیائی‌فر و سیدعلی طالقانی، ۲ اسفندماه ۱۳۹۶؛
۱۱- کرسی نقد کتاب حقیقت حکم شرعی در اصول فقه /نشست تخصصی/ بلال شاکری(نویسنده کتاب)، علی رحمانی(استاد ناقد)، ۳ اسفندماه ۱۳۹۶؛
۱۲- چهارمین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول/کارگاه تخصصی/ (دو روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی) ، سیدعلی طالقانی، ۱۵و۱۶ اسفندماه ۱۳۹۶؛
۱۳- چالش های رویکرد سنتی به فقه در حل مسائل اختصاصی فقه شهر /کرسی ترویجی/ ( با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن) مصطفی درّی(ارائه دهنده)، سیدحمید علوی آزیز(استاد ناقد)، ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۶؛
۱۴- کرسی نقد کتاب نظریه پردازی در گذار از شخصیت گرایی /نشست تخصصی/ علی الهی خراسانی(نویسنده کتاب)، سیدمنذر حکیم(استاد ناقد)، ۴اردیبهشت ماه ۱۳۹۷؛
۱۵- اولین گارگاه آموزشی پژوهشی فقه خانواده/کارگاه تخصصی/  (یک روزه- با همکاری مرکز تخصصی آخوند خراسانی)، سیدمنذر حکیم، ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷؛
۱۶- فقه نظام خانواده؛ ماهیت شناسی و ساختار /کرسی ترویجی/ ( با مشارکت مرکز تخصصی آخوند خراسانی) علی رحمانی(ارائه دهنده)، سیدمنذر حکیم(استاد ناقد)، ۳۰ خردادماه ۱۳۹۷؛
۱۷- سنّت جماعت در نماز عید غدیر،/نشست تخصصی/  محمدحسین احمدی فقیه یزدی، ۲۳ مردادماه ۱۳۹۷؛
۱۸- چالش‌های پیش‌روی مکتب نص‌گرایی در حل مسائل فقه شهر / کرسی ترویجی/ مصطفی درّی(ارائه دهنده)، محمود حکمت‌نیا (استاد ناقد)، ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۷٫

جوایز و آثار برگزیده در سال ۹۷-۹۵:
۱- راه‌های شرعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها؛ محمدحسین احمدی  و سیدمحمد حسینی، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۲؛
عنوان جایزه یا برگزیدگی: ششمین جشنواره کتاب دین و پژوهشهای برتر؛
مرجع اعطاکننده: حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی؛
سطح جایزه: ملی.
کلمات کليدي
گروه قرآن و مطالعات اجتماعی, گروه حکمت و کلام جدید, گروه هنر و تمدن اسلامی, اخبار پژوهشکده اسلام تمدنی, پژوهشکده اسلام تمدنی - گروه علمی
 
امتیاز دهی
 
 


مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید ترین مطالب
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 802
Guest (PortalGuest)

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي - دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
مجری سایت : شرکت سیگما